Oświadczenie Anonymo Esports w sprawie Polskiej Ligi Esportowej


Hej!

Jak pewnie zauważyliście do Polskiej Ligi Esportowej nie został zgłoszony podstawowy skład, który obecnie bierze udział w głównych rozgrywkach. Powodów jest kilka, między innymi fakt, iż w skład wchodzi dwójka nadal testowanych Zawodników. Po okresie wakacyjnym, w którym niespodziewanie zrobiliśmy zmiany w składzie musieliśmy, i nadal musimy, poświęcić więcej czasu na przygotowania się do turniejów. Nikt nie lubi przegrywać, a budowa składu to pewien postępujący proces.

Zważywszy na to, wraz z Polską Ligą Esportową uznaliśmy, że najlepszą opcją uczesnictwa Anonymo jest wystawienie naszego składu rezerwowego w Lotto Dywizji Profesjonalnej. Zarówno my, jak i PLE chcemy współpracować długoterminowo, zważywszy na fakt, że te Rozgrywki stają się kluczowe w polskim ekosystemie esportowym.

Tym samym w Lotto Dywizji Profesjonalnej PLE wystąpi skład Akademii, a slot w PGE Dywizji Mistrzowskiej zostanie odpowiednio przekazany dalej przez władze Ligi.

Reply · Report Post