Statement DCL - thirth place decider match


Naar aanleiding van de ontstane commotie omtrent de situatie van gisteravond is dit bericht tot stand gekomen. Na afloop van de wedstrijd, werd er door ESEV Zephyr verzocht of wij een taxi naar Eindhoven konden regelen, omdat ze middels het openbaar vervoer niet meer thuis konden komen. Dit is vorig jaar namelijk ook gebeurd. Vorig jaar hebben we dat toegezegd op een vooraf gedane aanvraag van ESEV Zephyr, mede omdat de DCL geen andere financiële compensatie bood. Dit jaar was van zo'n verzoek vooraf geen sprake. Omdat er vooraf geen afspraken zijn gemaakt, en de financiële compensatie nu wel bestaat, is besloten om het verzoek dat pas na de uitzending werd gedaan negatief te beantwoorden. Wij betreuren deze gang van zaken, en hopen dat dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Reply · Report Post