கலவி செய் 18+ - குழந்தைகள், பேச்சுலர்கள் தவிர்ப்பது நலம் :)))))


ஒரு ஏகாந்த இரவில் உன்னோடு கூடிடும்
அந்தக் கனவு கிடைக்கப் பெற்றது...
கண்களின் நோக்கம் கண்டு தலைகவிழும் உன்னை
நிமிர்த்திடும் முத்தம் ஒன்று கழுத்தினில் கொடுப்பேன்
இருக்கக் கட்டி அணைத்தலில் சில ஆடை சிதறியது
என் விரல் பட்டு நெகிழ்ந்து சில ஆடை கழன்றது...
நெற்றியில் ஆரம்பித்த எச்சில் பயணம்
வலது கால் நகம் வரைக்கும் நீண்டது...
உன் உடம்பின் வாசனை பயண தூரத்தில்
பலமுறை மாறியது!
உதடு கொடு! எச்சில் வற்றிப்போய்
வறண்டு விடும் அளவிற்கு முத்தம் தருகிறேன்
அல்லது உனது நீர்ச்சத்தை நானே எடுக்கிறேன்
யாரேனும் ஒருவருக்கு மூச்சு முட்டும் அளவிற்கு
முத்தங்கள் நிறுத்த வேண்டாம்...
பின் கழுத்தில் இறங்கி முதுகில் விளையாடி
களைத்து வருகிறேன் உன் மார்பிற்கு
பசி ஆறிட
பால் வாசனை இல்லாத இளமார்பில்
காம்பின் வாசம் தேடி கடித்துக்கொள்கிறேன்
வலி பொறுத்திடு கொஞ்ச நேரம்...
வயிற்றுச் சூட்டோடு எனது முத்தங்களையும்
அங்கேயே பரிமாறுகிறேன்...
அடுத்தது உன் பெண்மையில் என் உதடு படுகிறது
இங்கேயே உன் உடல் தானாய் மிதக்கிறது
முத்தம் பத்தாமல் என் நாக்கை
உள்வாங்கிக் கொண்டே துடிக்கிறது
ஆழம் அறிந்திட ஓர் வாய்ப்பு
வாசம் அறிந்திட ஆர்வம்
சுவை அறிதலின் தாகம்
உன் உச்சத்தில் உள்வாங்கிய நீரால்
திருப்தியானது என் உதடு
உனக்கும் பசிக்கும் என்ற கவலையில் என் இதழ்கள் தர வந்தேன்
மறுத்துப் புதைந்தாய் என் ஆண்மையில்
உன் இதழ்களில் உரசிடும் ஆண்மையின் அளவு தெரிந்தே வியக்கிறாய்
நான் ரசித்துக் கலைந்தபின்
உன் பெண்மைக்குள் நுழைக்கிறேன்
ஏதோ ஒன்றைத் தேடுவதாய் இயங்குகிறது
இறுதியில்
வியர்வை மார்பினிலும்
எச்சில் உதட்டினிலும்
எனது உயிர் உனக்குள்ளும் சமர்ப்பித்துக் களைகிறேன்
வாரி எடுத்து உன் நெஞ்சுக்குள் புதைக்கிறாய்

Reply · Report Post