Faaz71

Sander Faas · @Faaz71

22nd Feb 2011 from Twitlonger


Mijn reactie op @BartNijman n.a.v. het artikel 'Gruwelijke beelden' van Annabel Nanninga http://www.dejaap.nl/2011/02/22/gruwelijke-beelden

--

“Oorlog IS menselijkheid.”

Menselijkheid is niet wat jij graag wil dat het is maar wat het woordenboek aangeeft. En hoofdletters maken je betoog niet sterker, daar dienen argumenten voor.

“Oorlog IS onuitroeibaar.”

Misschien nog wat meer van die beelden bekijken. Word je misschien wat minder fatalistisch van. Alhoewel..

“Oorlog IS soms nodig.”

Wie oorlog als nodig beschouwd is vrij ver heen. Onontkoombaar soms, nog steeds, helaas. Een mens moet zich soms verdedigen als hij aangevallen wordt. Zolang er mensen zijn die oorlog nodig achten, zal dat nog wel duren. Maar dat te denken is geen noodzaak maar een keuze. Die kan rustig ander uitvallen.

“Oorlog IS balans herstellen. Oorlog IS onbalans herschikken. ”

Over pretenties gesproken.

Zoals problemen oplossen begint met het benoemen er van, is het tonen van de werkelijkheid voorwaarde om deze te kunnen veranderen. Dus nee, enkel het tonen van beelden zal oorlog niet doen verdwijnen. Het is wel een eerste aanzet er toe omdat besef de eerste stap is tot mentaliteitsverandering.

En ieder mens is daar in principe toe in staat. Al wil ik je best meegeven dat dat nog wel even kan duren. Je betoog maakt dat wel duidelijk.

Reply · Report Post