CORRECTIE: Demonstratie voor persvrijheid en WikiLeaks op MUSEUMPLEIN in plaats van de Dam

---

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de demonstratie voor het beschermen van de persvrijheid niet op de Dam plaatsvinden, maar op het Museumplein nabij de vijver. Dit naar aanleiding van een mededeling van het stadsdeelbestuur dat er reeds een demonstratie op de Dam gepland zou zijn.

De organisatie van de demonstratie, de Piratenpartij, wil door middel van het protest uiting geven aan het brede ongenoegen over de manier waarop klokkenluiders het zwijgen kan worden opgelegd, zoals nu gebeurd is met de website van WikiLeaks.

"WikiLeaks.org is offline gehaald onder druk van de Amerikaanse overheid, zonder tussenkomst van een rechter. De keihard intimidatiecampane die tegen WikiLeaks gevoerd wordt, is een levensgevaarlijke aanval op de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Hoge politici uit de VS hebben WikiLeaks als terroristische organisatie bestempeld en bedrijven moreel verplicht om WikiLeaks uit te schakelen. TV-commentatoren en zelfs een adviseur van de Canadese premier hebben gesuggereerd om Assange en zijn redactie te vermoorden," aldus Dirk Poot van de Piratenpartij.

WikiLeaks wordt, met name door overheden, fel bekritiseerd. Er is echter nog nergens een aanklacht tegen de klokkenluiderswebsite ingediend. "Wat de Verenigde Staten doen is eigen rechter spelen: zonder enige vorm van juridisch proces of zelfs maar een aanklacht wordt WikiLeaks persona non grata verklaard. Door financiële instellingen worden de relaties beeindigd terwijl via diezelfde betalingsorganisaties wel donaties kunnen worden gedaan aan bijvoorbeeld de Ku Klux Klan."

De Piratenpartij nodigt iedereen uit om op zaterdag 11 December om 14:00 op het Museumplein in Amsterdam bijeen te komen als steunbetuiging voor de persvrijheid en WikiLeaks in het bijzonder. De organisatie vraagt aan iedereen om zich te verzamelen nabij de vijver en dus niet op het gras. Schade aan het gras kan namelijk eventueel op de organisatie verhaald worden. De partij benadrukt dat het hier om een vreedzame demonstratie gaat. Deelnemers worden geacht gehoor te geven aan de aanwijzingen van bevoegde gezagsdragers. De Nederlandse overheid heeft al toegezegd WikiLeaks niet te willen hinderen in haar activiteiten zolang er geen bewijs van strafbare feiten is geleverd.

##
http://lists.piratenpartij.nl/pipermail/persberichten/2010-December/000033.html

Reply · Report Post