Šodien Eiropas Tautas partijas politiskās grupas apspriedē uzrunāju EK Prezidentu Barozu: "Latvija ir maza un atvērta ekonomika, mums ir svarīga Eiropas kopējā ekonomikas izaugsme. Komisijai būtu jālieto visi instrumenti, lai mudinātu dalībvalstis uz atbildīgu publisko izdevumu politiku un strukturālām reformām. Reformas sākas tur, kur beidzas nauda. Latvija to ir pierādījusi. Valda Doombrovska mazākuma valdība, kas īstenoja visskaudrākos taupības pasākumus, ieguva jaunu, spēcīgu mandātu. Tas rāda - populism nav risinājums. Vēlētāji saprot izaicinājumu mērogu un ir gatavi atbalstīt reformas, ja politiķiem ir drosme tās izskaidrot." Barozu un ETP parlamenta grupas vadītājs Douls uzteica Dombrovska darbu, kurš pierāda, ka ir iespējams īstenot reformas, kas agrāk vai citviet šķistu politiski neiespējamas.

Reply · Report Post