תגובת ראש המוסד למשבר החדש מול וושינגטון:
ראש המוסד תמיר פרדו נפגש ב 19 בינואר 2015 עם משלחת סנאטורים אמריקנים. הפגישה התקיימה לבקשת הסנאטורים ובאישור ראש הממשלה.

בניגוד לדיווח ראש המוסד לא אמר שהוא מתנגד לסנקציות נוספות נגד איראן. ראש המוסד הדגיש בפגישה את האפקטיביות יוצאת הדופן של הסנקציות המוטלות על איראן מזה מספר שנים בהבאת איראן לשולחן המשא ומתן.
ראש המוסד ציין כי בניהול המשא ומתן עם איראן יש להתנהל עם ׳גזרים ומַקְלוֹת׳ וכיום חסרים ׳מַקְלוֹת׳. ראש המוסד ציין כי בהיעדר לחץ חזק לא ניתן יהיה להביא לפשרות משמעותיות בצד האיראני.
באשר לשימוש במינוח ׳רימון יד׳, ראש המוסד לא התייחס לכך בהקשר להטלת סנקציות, שכאמור בעיניו אלה ׳המַקְלוֹת׳ שיסייעו בהשגת הסכם טוב. הוא השתמש במונח זה לתאר אפשרות של יצירת משבר זמני בשיחות שבסופו יחודש המשא ומתן בתנאים טובים יותר.

ראש המוסד ציין מפורשות כי ההסכם המתגבש עם איראן הוא רע ועלול להביא למרוץ חימוש אזורי.

Reply · Report Post