คสช. ชี้มีการทำราชกิจจาปลอม เชื่อมีความพยายามสร้างเรื่องเท็จและบิดเบือนข่าวหวังให้บ้านเมืองวุ่นวาย


คสช. ชี้มีการทำราชกิจจาปลอม เชื่อมีความพยายามสร้างเรื่องเท็จและบิดเบือนข่าวหวังให้บ้านเมืองวุ่นวาย ระบุช่วงนี้สังคมอ่อนไหว ประชาชนต้องใช้สติเพื่อรู้เท่าทันข่าวสาร

ขณะนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาปลอม ลักษณะเป็นเอกสาร เรื่อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่ง ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพพ้นจากตำแหน่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมที่ถูกจัดทำขึ้นทั้งฉบับ เป็นการสร้างเรื่องเท็จ มุ่งประสงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด หวังให้สังคมเกิดความวุ่นวาย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของการเผยแพร่ และดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายแล้ว จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนอย่าส่งต่อเรื่องดังกล่าว เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จทางโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีกลุ่มไม่หวังดีกำลังมีความพยายามสร้างความวุ่นวายทางข้อมูลข่าวสาร โดยการสร้างเรื่องเท็จ บิดเบือน และนำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดตั้งเว็ปไซต์ปลอมข่าว สร้างเรื่องเท็จหรือภาพแล้วส่งต่อทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการกระทำในลักษณะกระบวนการ หวังให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างมีนัย และยังส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศในห้วงเวลาสำคัญนี้ด้วย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังติดตามตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้าใจดีว่าในช่วงเวลานี้ ประชาชนมีความอ่อนไหวต่อทุกข้อมูลข่าวสาร และหวังว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการเมือง ควรจะเป็นไปในทิศทางตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้ความมั่นคงของบ้านเมือง จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ประชาชนควรติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนที่เป็นสำนักข่าวในช่องทางหลัก เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อในการเผยแพร่เรื่องเท็จและเชื่อว่าประชาชนจะใช้สติและเหตุผลรวมถึงรู้เท่าทันกับทุกข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศสู่งานสำคัญในปีนี้ โดยเฉพาะพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเลือกตั้ง และการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Reply · Report Post