АНУ-ын Тагнуулын байгууллагууд


1. Central Intelligence Agency — Тагнуулын Төв Газар буюу ЦРУ
2. Federal Bureau of Investigation -- National Security Branch — Холбооны Мөрдөх Товчоо буюуу ФБР;
3. National Security Agency/Central Security Service — Үндэсний Аюулгүй байдлын Агентлаг буюу АНБ;
4. Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency — Агаарын Цэргийн Тагнуулын Агентлаг.
5. National Geospatial-Intelligence Agency — Гео орон зайн Тагнуул.
6. S. Drug Enforcement Administration — Эмийн зүйл хийгээд хар тамхитай хийх тэмцлийг Удирдах газар.
7. National Reconnaissance Office — Үндэсний Тагнуул болон газар нутгийг судлах Газар.
8. U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence — АНУ-ын Эрчим хүчний яамны Тагнуул болон Сөрөг тагнуулыг Удирдах газар.
9. Defense Intelligence Agency — Батлан Хамгаалах яамны Тагнуулын Удирдах газар.
10. U.S. Navy Office of Naval Intelligence — Тэнгисийн Цэргийн Тагнуул.
11. Department of Homeland Security — Дотоод Аюулгүй байдлын Департамент.
12. Office of the Director of National Intelligence — Үндэсний Тагнуулыг Захирлын газар.
13. U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis — АНУ-ын Сангийн Тагнуулын газар.
14. Department of State Bureau of Intelligence and Research — Тагнуул судалгааны Төрийн Товчоо.
15. U.S. Army Intelligence and Security Command — Тагнуулын Командлалын Төв.
16. United States Marine Corps -- Intelligence Department - Далайн явган цэргийн Корпусын Тагнуул.
U.S. Coast Guard Intelligence — Эргийн хамгаалалтын Тагнуул.

Reply · Report Post