oguztolgason

OğuzTolga · @oguztolgason

18th Apr 2018 from TwitLonger

Make your TwitLonger posts ad-free

For just £1 a month, you can support TwitLonger directly and remove ads from your posts
Click here to make your TwitLonger posts ad-free.

YSK
YÜKSEK SEÇİM KURULU
BAŞKANLIĞINA
MİTHATPAŞA CADDESİ SIHHIYE ANKARA

18.04.2018
Sayın başkanlığınızın vaki talebime verdiği cevap ve hakkımda yaptığı suç duyurusu aşağıda bilgilerinize
sunularak hatırlatılmaktadır.

Görüleceği üzere Ergün Poyraz’ın DİPLOMASIZ Kitabından alınarak yaptığım“Bu kitaba göre R.Tayyip Erdoğan Seçilme kriterlerini Hile İle Geçmiştir delillerin işığında hemen görevden almanız gerekmektedir başvuruma şu cevabı vermiştiniz.
“”Noter onaylı diploma belgesinin sahteliği ancak Mahkeme Kararı veya “AYNI KUVVETTE BİR BELGE”ile ispatlanır…
İşte bu kararınıza istinaden size 25 Şubat 2018 tarihinde
Ankara Asliye Ceza Mahkemesine Sanık Ahmet Davranın ekdeki başvurusuyla celpedilerek mahkemece incelenen İstanbul 15.ci Noterinin SURET TASTİKlerinin Usulsüz ve SAHTE olduğu ortaya çıkmıştır.
1)Başkanlığınız tarafından HDP talebi ile açıklanan Haziran 2014 Tarihli suret;

Açıkça görüldüğü üzere üzerinde 1994 Nisan ayında yine İstanbul 15.ci Noterliğe tastik ettirilen diplomanın noter yevmiye numarası 10424 olarak görülmekte ancak tarihin “R.Tayyip Erdoğan tarafından yok edildiği veya ettirildiği anlaşılmaktadır.
Nisan 1994 tarihinde aynı notelikçe yapılan diplomadan suret çıkartma işlemi sonundaki suret ise şöyledir

Yine açıkça görüleceği üzere Nisan 1994 tarihi çok net okunakta yevimye numarası 10424 de yukarıda görülmektedir…

R.Tayyip Erdoğan Haziran 2011de Marmara Üniversitesine Başvurarak Diplomasını Kaybettiğini ve kendisine bir duplikata verilmesini talep etmiş Üniversite de bu talebe uygun bir duplikata vermiştir

Her ne kadar bu Duplikata da Diplomasındaki öğrenci numarası değişik,Ömer Faruk Batırelin Dekan değil ve Duplikatanın imzasız olması kendi başına sahte olduğuna karine ise de bunun
Sayın Başkanlığınıza 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde neden verilmediği ve yerine yeni bir suret çıkarıldığı sadece SAHTE OLDUĞUNDAN”şeklinde yorumlanır.
Sayın Kurulunuza verilmiş aşağıdaki diploma sureti 1994 nisan ayındaki 15.ci Noterden tastikli suretten alınmadıysa hangi “KAYBETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ DİPLOMA ASLINDAN “çıkartılmıştır.
Tamamen sahtedir ve TAM KANUNSUZLUK dolayısıyla görevden hemen alınmalıdır.
Bu deliller karşılığında da almazsanız Sorumlu tutulacağınız bir gerçektir.
Talebimi tekrarlıyorum..R.Tayyip Erdoğan’ı görevden almak zorundasınız..
Diğer talebim ise”benden Özür dilenmesi ve SAHTEKAR dediğimi iddia ettiğinizden dolayı yaptığınız suç duyurusunu geri aldığınızın Mahkemeye Bildirilmesidir”
Balıkesir Burhaniye 1.ci ve 2.Asliye Ceza Mahkemesine yazıp suçsuz yere itham edildiğimi bildirmenizi talep etmekteyim.
Eğer talebim kabul görmezse 697 nolu kararınızda imzası bulunan YSKdaki her bir hakim için ayrı ayrı cezai ve tazminat talebim olacaktır.
SaygılarımlaOğuz Tolga

Reply · Report Post