Σύμφωνα με το π.δ. 11/2004, η διαταραχή ταυτότητας φύλου (ά.α. 344) είναι ψυχική πάθηση που συνεπάγεται ανικανότητα στράτευσης (Ι5). Καιρός πλέον να καταργηθή. ΑΑ

Reply · Report Post