Michio Kaku İbn Abbas'ın Nesi Olur?!


7- Japon asıllı, Amerikalı meşhur teorik fizikçi Michio Kaku, Giordano Bruno (ö. 1600) hayranıdır.[5] Parallel Worlds isimli eserinde ve bir çok konuşmasında Bruno’ya, dehasına ve acıklı sonuna atıfta bulunur. Kaku, Bruno’ya ait satırları kitabında alıntılarken, onun görüşlerini bir tv röportajında paralel evrenler/dünyalar çerçevesinde yorumlar.[6] Kaku’ya göre, Bruno’nun Kilise tarafından yakılarak öldürülmesindeki sebep, onun başka dünyalardan bahis açmasının Kilise tarafından, başka İsa’lar, başka papaların da varlığı şeklinde algılanmasıdır. Bruno tam olarak bunu mu söylemek istedi; Kilise Bruno’yu böyle mi anladı; Kaku, Bruno’yu ne kadar doğru anladı bilmiyorum. Ancak, bildiğimiz bir şey var ki Kaku alanında çok ileri ve saygın bir isim… Bizim için masalsı görünen paralel dünyalar bahsi ise, fazlasıyla ciddi bilim insanlarının gündemindeki ciddi başlıklardan…[7] Ancak, bu seyirde pek bilinmeyen, Kaku’nun da duymadığı çok acayip bir tarihi detay var… Peygamberimin amcası Hz. Abbas’ın oğlu İbn Abbas’a ait, eski tefsirlerimize intikal etmiş bir görüş…[8] Neye dair…?! Paralel dünyalara dair dersem ve de İbn Abbas’ın miladi 687’de vefat ettiğini ve Bruno’dan 900 sene önce yaşadığını da hatırlatırsam ne düşünürsünüz?! Kaku duysa; acaba ne düşünür?! İbn Abbas imzalı olarak nakledilen bu rivayet, Bruno’nun sözlerinden/görüşlerinden tereddüt bırakmayacak derecede daha net ve bizlere bugün bile “olur mu öyle şey” dedirtecek seviyede şaşırtıcıdır. Peki, ne demiş İbn Abbas ve neye dayanarak demiş…[9] Kurân’a (Talak: 12. âyete) dayanarak ve oradaki “7 semâvata PARALEL(misl) arzlar yaratıldığı” şeklindeki ibareyi tefsir/tevil sadedinde şöyle demiş, İbn Abbas: “Yedi ARZ (earth) demektir. Her arzda nebiniz (Hz. Muhammed) gibi bir nebi, Âdem gibi bir Âdem; Nuh gibi bir Nuh; İbrahim gibi bir İbrahim; İsa gibi bir İsa vardır…” …?!?!?!?! [10] Peki, bilim dünyasında bunu, buna benzer şekilde ilk olarak kim ve ne zaman bir hipotez olarak ortaya atmıştır?! Cevap: 1957’de Amerikalı fizikçi Hugh Everett III… [11,12] Bugün, artık benimsenen Çoklu Dünyalar teoreminin o yıllarda fizik dünyasında dışlandığını; ama İbn Abbas’ın Everett III’den 1270 sene önce böyle akıl almaz bir gerçekliği Talak Suresi 12. âyete dayanarak beyan ettiğini duymak/bilmek bize Kurân hakkında tam ve somut olarak ne anlatır?!

Kaynak: https://twishort.com/Lo4kc

Reply · Report Post