Reactie Léon de Jong op bericht: Van Aartsen: Voormalig PVV-leider Leon de Jong werd heel goed beschermd

De heer Van Aartsen heeft het nodig gevonden om vandaag, zonder mij voorafgaand in te lichten, informatie over mijn veiligheidssituatie naar buiten te brengen. Dit is voor mijn huidige persoonlijke veiligheidssituatie en die van mijn gezin zeer onwenselijk en geeft aan dat deze man geen enkele feeling heeft met deze situatie. Dit appelleert aan mijn gevoel voor juistheid en daarom de volgende reactie.

Tussen Van Aartsen en mij is over mijn veiligheidssituatie tussen mei en juli 2014 persoonlijk contact geweest. Het is goed om te vermelden dat het contact met de NCTV waar burgemeester Van Aartsen over spreekt niet via hem tot stand is gekomen. Dat contact hebben wij door de aard van de aanhoudende bedreigingen zelf gelegd. De NCTV zag aanleiding om dat contact voort te zetten.

Het persoonlijk contact met de heer Van Aartsen stopte na mijn aangifte van een op handen zijnde aanslag op mijn persoon waarbij mijn woonadres bij de dreigende partij bekend was. Deze aangifte is op verzoek van de politie gedaan nadat er bij hen een melding kwam van deze dreiging. De mail van 1 augustus 2014 waarbij ik deze aangifte stuurde naar het mailadres van burgemeester Van Aartsen is tot op heden onbeantwoord gebleven. 

Na mijn eerste aangifte zijn nog op diezelfde dag zonder in detail te treden door de politie maatregelen ondernomen, waar ik destijds mijn dank voor heb uitgesproken.                                                
Het is opvallend dat het persoonlijk contact vanuit de heer Van Aartsen stopte, nadat de PVV zich uitermate kritisch opstelde naar aanleiding van het falen van de burgemeester tijdens de pro-IS-demonstraties in de Schilderswijk. De burgemeester weigerde niet alleen, terwijl zijn stad onder hevige druk kwam te staan, om terug te komen van zijn vakantie, hij heeft vanaf die periode tot aan mijn afscheid van de Raad ook niet de moeite genomen bij mij nog te informeren naar mijn situatie. De situatie van een raadslid waarvan hij goed wist hoe die in elkaar zat. Zijn bezorgde toon zoals in de berichtgeving valt te lezen komt niet overeen met zijn houding van de afgelopen twee jaar.                                                              

Dat ik tijdens de gesprekken veelvuldig zou hebben aangegeven dat ik tevreden ben over de aanpak van de situatie klopt niet. Ik heb tijdens mijn gesprekken met de NCTV, waar de burgemeester nimmer bij aanwezig was, zonder ook hier verder over in detail te treden wel degelijk mijn kritiek geuit.

Dat er volgens Van Aartsen afdoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen is mijns inziens bezijden de waarheid. Ik herken mij om voor mij moverende redenen dan ook niet in het artikel van Omroep West met als titel: Van Aartsen: Voormalig PVV-leider Leon de Jong werd heel goed beschermd.

Wat betreft het Openbaar Ministerie moet mij van het hart dat in alle gevallen van mijn aangiftes er teleurstellende opvolging was. Doodsbedreigingen zijn kennelijk minder erg dan het roepen van minder, minder.                                                              

Mijn manier van leven heb ik tot op de dag van vandaag moeten aanpassen. Daar wil en vraag ik geen medeleven voor maar prettig is anders. Dat deze informatie nu op straat ligt, betreurt mij en draagt niet bij aan een verbetering van de situatie. Daarbij wil ik aantekenen dat ik omwille van mijn veiligheid en die van mijn gezin in deze reactie summier ben geweest met het omschrijven van de situatie. Ik had de genoemde details liever helemaal niet gemeld, maar de manier waarop deze burgemeester zich nu positioneert als beschermheer deugt niet.                                           

Het is treurig dat de meerderheid van de volksvertegenwoordigers in de Haagse Raad gezien de reacties van de afgelopen periode over deze zaak niet lijkt te beseffen dat de veiligheid van de Raad en haar volksvertegenwoordigers een uitermate serieuze aangelegenheid is. Het gaat om de democratie. Daar mag niet lichtzinnig mee worden omgegaan. 

Ik mag mij sinds 2010 vol eer en energie namens de PVV inzetten voor een beter Nederland. Daar ga ik ongestoord mee door en hoop dat nog vele jaren te mogen blijven doen. Ik zal daarbij nimmer buigen voor bedreigingen en geweld.

Léon de Jong
voormalig raadslid PVV Den Haag

Reply · Report Post