Back To The Future


Dînî referanslarla zamanda seyahati imkânsız gören bir makale altında biraz önce bıraktığım yorumdur:
--------------------------
Merhaba,
Biraz önce incelemekte olduğumu Arapça makale Hz. Hızır'ı ŞEYH'uz-ZAMAN olarak tanımlıyordu. Tasavvuf terminolojisinden SAHİB'üz-ZAMAN'ı biliyorum; ancak bunu yeni duydum ve çok hoşuma gitti. Makalede bu tabirin açılımını görmedim ve fakat başka kaynaklardan hareketle Hz. Hızır'ın tayyi zaman yapabildiğini ifade ettiğini sanıyorum.

Zaman yolculuğunun -geçmişe veya geleceğe- yapılabileceği ilmen ispat edilseydi ve bu yolculuğu mümkün kılacak bir teknoloji geliştirilseydi; ŞAHSEN böyle bir yolculuk yapmaktan ALLAH'a sığınırdım... Hiç heveslisi değilim. :)

Bununla beraber, iki şeyi hatırlatmak isterim.

1) Tasavvuf kaynakları başta İslam dîninin kültürel dokusunda -özellikle menkıbeler yoluyla- işlenen mevzulardan biri de budur: Zamanda seyahat. Dahası, bunu imkân dahilinde gören bir hayal gücünün eseri midir masallardaki şu tekerleme: "Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken..."
2) Serbest bir Kurân araştırmacısıyım. Araştırmalarımın KEŞİF yönü hasebiyle kendimi Kurân kâşifi olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Buna bağlı olarak söylemek isterim ki Kurân'ın bunun mümkün olduğuna dair kuvvetli işaretlerini sezdiğim olmuştur. Çalışmalarım devam ettiği için nihai ve kat'î ifadeler kullanmaktan imtina ediyorum.

Saygılarımla,

Bülend Sungur
www.kuranizeka.com

Reply · Report Post