#İktisat #Ekonomi #Faiz #Riba #Faizsiz #Bankacılık #Katılım
Özelden şöyle bir soru geldi: "Kur'an ve sünnetteki şifrelerle maddi yönden nasıl terakki edebiliriz? Dinimizde geçim kaynakları nedir? Kur'ani zeka ahirzamanda ekonomiyi nasıl müslümanların eline geçirir?"

Sual sahibinin Kurânî Zeka (QQ) dediği, bendenizin tarihte ve dünyada bir ilk olarak üzerinde çalıştığım ve Cenabı Allah'ın izni ve lütfuyla mucizevi sonuçlara ulaşmaya başladığım bir Kurân perspektifi, bir Kurân nazariyesi ve yepyeni bir Kurânî metodoloji...
İnsanlığın kıyamete ne kadar ömrü kaldı bilinmez; ancak QQ keşiflerinin Kurân ilimlerinde gelecek 1000 seneye yön vereceğine dair bir hissikablevukuya sahibim. İnşaALLAH!

Bu görüşüm sizi bağlamaz. Siz fazla attığımı; yüksekten uçtuğumu düşünmekte serbestsiniz. :))

Suale ve sadede gelince... Bu sualin cevabına dair -özellikle günümüzde global ekonomik düzeni hesap ederek- yazılmış az sayıdaki İslam iktisadı kitapları ve makalelerinde yazılanlar dışında ÖZEL (QQ) bir cevaba veya bilgiye sahip değilim.

Aslında bu işi çoktan bitirmiş olabilirdik. Ancak, bu konuyu ÖZEL olarak ve projelendirerek çalışmak (araştırmak) yönündeki niyet ve azmim maalesef sorumlu mercilerden destek görmedi. Böyle olunca, bendiniz de projeyi rafa kaldırdım.

Şu anda -İslam iktisadıyla ilgilenenler de dahil- kimse dünyanın yığılmış iktisadi sorunlarına İslam'ın TAM OLARAK ne önerdiğinden emin değil... NE önerildiği yönünde iddialı konuşanlara, ilave olarak bir de NASIL diyecek olduğunuzda, aslında NE'nin tam karşılığının bulunmadığı görülür. Neden böyle?! Çünkü, içinde yaşadığımız dünyanın ekonomik kodları çok ama çok değişik! DEĞİŞİK derken neyi kastettiğimi anlamak için şu makaleme bakabilirsiniz: http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2012/04/islami-bankaclk-ve-gesi-baglar.html Yukarıda bahsi geçen proje için de şuraya: http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html

Dualarla,

Bülend Sungur


Reply · Report Post