1000 Muaviye 1 ALİ Etmez


Sorularını özelden gönderen ve sonrasında isimsiz de olsa başkalarıyla paylaşılmasını arzu etmeyen bir değerli dostumun paylaşamadığım sualine cevaben...

"Daha önce 25 Mayıs'ta ilettiğiniz bu soruya ve daha pek çok soruya/soruna çok kesin ve tesirli bir çare-i necât önerim var... O da şudur...

Doğuştan "yüce" özellikler taşıyanları tespite çalışan ve onlara yol veren/yol açan bir mekanizma/sistem kurmak; geliştirmek... 1000 tane, 100 bin tane, milyon tane VASAT ve bu yüzden kibirli ve hâsid insanı ADAM edeceğiz diye seferber olmak yerine; 1 tane , 10 tane, 100 tane (77 milyonda daha fazlası aransa da bulunmaz) "yüce"yi mümkün olan en küçük yaşta bulup onların ayağının türabı olacak bir sistem bulunması/kurulmasıdır hayalim!

Burada söz uzayıp gitmesin diye, Osmanlı'nın seyyid ve şerifleri nasıl koruma şemsiyesi altına aldığını hatırlatmakla yetineceğim... İstenirse, her şeyin sistemini oluşturmak/kurmak mümkün!

Bu ümmet, Hz. Ali - Muaviye'den bu zamana, bu sınavı bir türlü veremedi, maalesef! Sen, Muaviye ile Ali'yi eşitlersen; İlim Şehri'nden mahrum kalırsın, elbet!!

Ohhh, ne güzel?! Ümmet olarak, aklen/fikren/itikaden/ahlaken/ilmen ve fıtraten Muaviye kalitesinde adamlar yetiştiriyoruz; sonra içlerinden bir ALİ çıksın diye bekliyoruz!

İşte bizim hallerimiz...?!"

Bülend Sungur
www.kuranizeka.com

Reply · Report Post