95-jarige wordt thuiszorg geweigerd. Sluit maar hypotheek af zegt gemeente. #Wmo drama's Kamervragen

Schriftelijke vragen van het leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onmenselijk beleid door de Wmo 2015

1
Wat is uw oordeel over het feit dat de gemeente Waalwijk huishoudelijke verzorging heeft geweigerd aan een terminale man, omdat de gemeente van mening was dat de man zelf nog wel regie kon voeren? 1)

2
Is het niet zo dat Waalwijk hier noodzakelijke zorg onthoudt aan iemand die in zijn laatste fase van zijn leven is aangekomen? Vindt u dit een wenselijke uitvoering van uw beleid?

3
Gaat u ingrijpen bij de gemeente Waalwijk om te zorgen dat dit onmenselijke beleid direct een halt wordt toegeroepen? Zo nee, waarom niet?

4
Hoe oordeelt u over het bericht dat een 95-jarige volgens een gemeente maar een hypotheek moest afsluiten om de huishoudelijke verzorging te kunnen betalen? Kunt u uw antwoord toelichten? 2)

5
Vindt u het niet triest dat een 84-jarige vrouw uit Franeker 1 uur huishoudelijke verzorging krijgt, terwijl ze voorheen 4 uur kreeg, maar geen compensatie of toeslag durfde aan te vragen uit angst haar laatste uurtje ook nog kwijt te raken? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

6
Hoe oordeelt u over het bericht dat een 77-jarige vrouw uit Assen helemaal geen huishoudelijke verzorging meer krijgt, omdat de gemeente telefonisch meedeelde dat ze geen recht meer had op deze zorg? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

7
Vindt u het wenselijk dat ambtenaren telefonisch mededelen dat mensen nergens recht meer op hebben, waardoor mensen denken dat het vragen om hulp geen zin heeft? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

8
Wat vindt u ervan dat een 80-jarige Assenaar te horen kreeg dat hij minder uren moest aanvragen bij zijn thuiszorgorganisatie, terwijl hij eigenlijk meer uren zorg nodig heeft en nu 12,50 per uur zelf betaalt? Kunt u uw antwoord toelichten? 3)

9
Wat vindt u ervan dat zorgbehoevende mensen bij een juiste manier van aanvragen aanspraak maken op een algemene voorziening voor huishoudelijke verzorging, maar in de praktijk die extra uren grotendeels zelf moeten betalen? Kunt u uw antwoord toelichten?

11
Wat is uw reactie op het bericht dat sinds 1 januari 2015 inmiddels 1.000 mensen naar de rechter zijn gestapt vanwege een conflict met hun gemeente over de vergoeding van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging? Kunt u uw antwoord toelichten? 4)

12
Hoeveel rechtszaken moeten nog aangespannen worden totdat u inziet dat uw beleid niet deugt? Kunt u uw antwoord toelichten?

13
Wat vindt u ervan dat door onduidelijkheid van de Wmo 2015 gemeenten verder gaan in hun bezuinigingen dan u bedoeld heeft? Hoe verhoudt dit zich tot uw uitspraak dat de randvoorwaarden van de Wmo 2015 helder en duidelijk zijn? Kunt u uw antwoord toelichten? 5)

14
Vindt u dat het sturen van brieven door u aan wethouders met de boodschap dat zij moeten voldoen aan de wetgeving in de praktijk niet werkt? Kunt u uw antwoord toelichten? 6)

15
Bent u bereid een einde te maken aan deze struisvogelpolitiek en per direct maatregelen te treffen, zodat de vele gemeenten die nu de fout ingaan wel gaan voldoen aan de wetgeving? Zo nee, waarom niet?


1) http://www.bd.nl/regio/waalwijk-e-o/waalwijk/gemeente-haalt-huishoudelijke-hulp-weg-bij-terminale-waalwijker-stelling-1.5079631
2) 'Maar ik heb kanker, zei hij', Brabants Dagblad, 14 juli 2015
3) http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/rechter-dwingt-gemeenten-tot-gesprek-over-thuishulp-12786083.html
4) https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/80-procent-meer-rechtszaken-over-Wmo-in-eerste-helft-2015.aspx
5) Gemeenten snijden te hard in huishoudelijke hulp, ND 15 juli 2015
6) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2015/04/28/aandachtspunten-en-actuele-ontwikkelingen-die-voor-de-uitvoering-van-de-wmo-2015-en-de-jeugdwet-van-belang-zijn.html


Reply · Report Post