"Partij van de Eenheid wil stevig actiepakket tegen alcoholgebruik bij jongeren"


SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Partij van de Eenheid“Partij van de Eenheid geschrokken over hoog alcohol gebruik onder jongeren in Den Haag en wil actiepakket van het college”In overeenstemming met het Reglement van Orde heeft de Partij van de Eenheid de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad

1. Bent u bekend met het GGD rapport waaruit blijkt dat meer dan 40% (!) van de Haagse jongeren tussen 12 en 36 jaar een “zware drinker” is? (*)

2. Wat is volgens u de reden van dit schrikbarend hoge cijfer?

3. De gevaren voor de gezondheid (en met name bij jongeren) zijn bekend. Kunt u aangeven hoeveel jongeren in Den Haag vanaf 1 januari 2014 tot heden met alcohol-gerelateerd letsel medische hulp nodig hebben gehad en wat waren daarvan de kosten?

4. Hoeveel gevallen van ingrijpen door politie in relatie met alcohol in het verkeer, vandalisme, agressie enz. is er geweest vanaf 1 januari 2014 tot heden? Hoeveel manuren aan politie zijn daar aan besteed, en wat waren daarvan de kosten?

5. De Partij van de Eenheid wil dat er zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de komende zomer een actieplan komt vanuit de gemeente om dit grote maatschappelijke probleem aan te pakken (**). bent u hiertoe bereid?


(**) Te denken valt aan ontmoedigingsbeleid van alcohol in de APV zoals:

- Schenkverbod in horeca gelegenheden waar alcohol wordt geschonken vanaf 22:00 uur.
- Uiterlijke sluitingstijden (ook in het weekend) 24:00 uur van horeca gelegenheden waar alcohol wordt geschonken.
- “Uitsterfbeleid” m.b.t. horeca gelegenheden waar alcohol wordt geschonken zoals dit ook het geval is bij coffeeshops.
- Extra prioriteit op handhaving (bij overtreding 1 keer rode kaart, bij tweede overtreding definitieve sluiting).
- Verdubbeling van boetes bij nuttigen van alcohol in de openbare ruimte.
- Lespakket op scholen over de gevaren van alcoholgebruik.
- Verbod op reclame voor alcoholische producten in de openbare ruimte.
- Verbod op schenken van alcohol bij sportverenigingen.
- Extra inzet op educatie en waarschuwingsspotjes in lokale media.
- Verplichte cursus (vergelijkbaar met ‘alcohol-maatregel’ CBR) op eigen kosten bij overtreding van deze regels, enz.


Namens de Partij van de Eenheid,

Arnoud van Doorn
(Fractievoorzitter)

* http://denhaagfm.nl/2015/06/05/haagse-jongeren-zuipen-zich-klem/

Reply · Report Post