Sayın Talha Hakan Alp


"Bilimsel Kurân mucizeleri söylemine mesafeli durmak" ifadesi size ait. Bu ifadeyi taşıyan tivitinizle ulaştığımız blog makalenizin başlığı ise "Bilimsel Kuran mucizelerine biri dur demeli" şeklinde...

Takdir edersiniz ki size ait bu iki ifade arasında dozaj veya düzey farkı var?!

Kurân ve Sünnet'de İlmî İ'câz Kongresi'nin on birincisi bu sene Haziran'da Madrid'te toplanıyor... Gelecek sene, on ikincisine bir tebliğ ile katılma yönünde niyet taşıyan serbest bir Kurân araştırmacısıyım...

Araştırmalarımı Kurânî Zekâ başlığı altında topluyor; ilmi TE'VÎL ve ilmi İ'CÂZ münasebetini işliyorum. Dolayısıyla, çalışmalarımın mahiyeti doğrudan Kurân'ın FEN bilimlerine bakan yönüne ilişkin değildir!

İhtisasım, okullu ve alaylı İslami İlimlerden sonra, siyaset/yönetim/finans üzerinedir... Yani, fen bilimci değilim.

Buna rağmen, Rahmetli Haluk Nurbaki ve Sn. Taşkın Tuna ve daha gençlerden Sn. Caner Taslaman'ın Kurân-Science münasebetine yoğunluklu temaslarını bilmekte ve yıllardır takip etmekteyim. Bunlar yurt içinden takip ettiklerim... Arap dünyasında takip edilmeye değer daha zengin bir liste var.

Bir arkadaş Merhum Özemre Hoca'nın değerli bir analizini paylaşmış... Kendisiyle bu konuyu 20 sene kadar önce istişare etmiştim... Hoca'nın hassasiyetlerini tıpkı sizin hassasiyetleriniz gibi anlıyorum. Bununla beraber, sizden farklı düşündüğüm nokta DUR demenin yanlışlığı ve Kurân'ın mu'ciz yönüne dair İslam dünyasının ne tür veya nasıl çalışmalar/keşifler yapması gerektiği hususunda yol haritası sunulmayışıyla ilgilidir.

Benim nazarımda, herhangi bir âyetin falanca bilimsel veriyle TEFSİR sadedinde münasebetinin kurulmasında sonradan ortaya çıkacak hata , tefsire/müfessire aittir; Kurân'a değil! Bu türden hataların mahiyetine neden "mâliyet" cenahından bakılmaktadır?! Fetva/içtihad süreçlerinde isabete iki; yanılgıya bir sevap tayin edecek derecede "teşvik primi" uygulayan kültürümüzün, mevzu Kurân'ın ilmî i'câzı olunca yoğurda bu kadar üflenmesi, tarihî tecrübemizdeki hangi sıcak süte tekabül etmekdir?!

Bendeniz, böyle bir sıcak süt tecrübemiz bulunduğunu bilmiyorum ve bu münasebetle "dur densin" telkinli bir fobiyi sorunlu görüyorum...

Kanaatim odur ki BİLİMSEL TEFSİR teşvik edilmelidir; ki bendeniz farklı olarak TE'VÎL ile meşgulüm...

Meramımın daha rahat anlaşılmasına vesile olur ümidiyle daha önce kaleme aldığım şu notlarımı da paylaşmak isterim...

http://twishort.com/Wvfic
http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html

Saygılarımla,

Bülent Sungur

Reply · Report Post