@_vanhetzelfde Desiderius Erasmus van Rotterdam, wat u wordt verzwegen!


Beste mensen, ik maakte al video's over dit onderwerp, ik sprak er over met Nederlanders, maar ik heb het idee dat u het niet begrijpt.

Alles wat ik weet over Erasmus komt uit het buitenland.

Te weten uit België, waar ik de eerste schokkende informatie vond.
Daarna vond ik informatie uit de UK, de VS en Duitsland.
Maar u begrijpt niet over welke informatie ik spreek, als u niet even oplet.

U kent natuurlijk de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
U zal verhalen over Erasmus hebben gehoord op TV of school, ik vond ook Nederlandse websites met "verhalen over Erasmus", maar geen feiten. Met feiten bedoel ik hier, dat Erasmus iets gedaan heeft, waardoor hij de belangrijkste intellectueel werd van Europa. Een ontdekking, die de samenleving veranderde, waar onze beschaving op is gebaseerd. Zonder Erasmus, was u nu analfabeet, was er geen enkel recht voor u, waren we nog steeds in de Middeleeuwen. Zo belangrijk is de informatie die voor u verzwegen wordt, maar die ik niet uitgelegd krijg, omdat u lieden geïndoctrineerd bent.

Dus ik zal eerst enige zaken uitleggen over uw indoctrinatie. U meent, dat politie boeven vangt, dat u kan lezen en schrijven dankzij de democratie, en dat een politicus nooit liegt. Dat laatste maakt niets uit, want als iedereen onwaarheden gelooft, dan is een politicus die de waarheid verteld of liegt geen verschil. Bovendien, als uw geloof is gebaseerd op onwaarheden, dan kan een leugen u zelfs meer informatie verschaffen als de eenvoudige waarheid.
Het is dus onmogelijk om u eenvoudige dingen te vertellen.

Ik merk dit op Twitter elke dag. Als ik een Nederlander of Afrikaner tegen kom, dan kan ik alleen maar als therapeut kijken wat ik kan doen, om de gekte van Nederlanders wat te verminderen. Wat ik zie tweeten door Nederlanders, het is als de geluiden die u ziet verschijnen als iemand met zwaar spasme. Nederlanders geloven in democratie. Begrijpen doen de Nederlanders democratie niet. Het geloof van Nederlanders is een dogmatisch geloof, want zo zijn ze geïndoctrineerd op school. Niet gedoceerd. Begrijpen van democratie vereist hersen inspanningen, maar voordat een Nederlander zo ver komt, een hoge uitzondering lukt het, moet de Nederlander aan het twijfelen worden gebracht aan zijn vaststaande dogma's.

Ik kan u niet uitleggen wat democratie is.
Onmogelijk.
Want op het moment dat ik u een feit vertel over democratie, gaat u dat feit naast u neerleggen, gaat u het een mening noemen.

Dus, even voor de duidelijkheid, ik heb geen mening over Desiderius Erasmus.

Opdracht 1:
Leer uit uw hoofd de volgende zin:
"De auteur van dit artikel heeft geen mening over Desiderius Erasmus"
Herhaal het in uw hoofd, zodat u dit voor uw zelf herhaald terwijl u verder leest, of een en ander interpreteert. mocht dit te moeilijk voor u zijn.

Ik zal u nog helpen: Het is de waarheid.
Het is werkelijk zo, dat ik geen mening heb over Desiderius Erasmus, geen enkele.
Ik weet niet eens of hij in de hemel of in de hel is. Ik weet niet of hij een goed of slecht mens was. Hij was gestorven als Rooms Katholiek, volgens sommige theologen is hij dan in de hel. Katholieke theologen daarentegen menen weer, dat Desiderius Erasmus in de hemel is, omdat hij Katholiek bleef tot aan zijn dood.

Opdracht 2:
Vergeet het FEIT, F-E-I-T, dat Desiderius Erasmus officieel is gestorven als Rooms Katholiek. Het is volstrekt irrelevant. Als hij uitgetreden was als papist, dan was hij vermoord door de inquisitie, dan kon hij zijn werk niet afmaken.

Hopelijk is de tweede opdracht gemakkelijk voor u, maar controleer uw zelf even, of u begrijpt dat Erasmus al dood was toen hij een paapse begrafenis kreeg, dus niet verantwoordelijk was voor de uitspraken van enige pastoor, kapelaan of bisschop der roomse doctrines, waar het woord "in-doctrinatie" vanaf stamt. Bij het leggen van dat dode lijk onder de grond in een kist.
...
Ik zie nu al misverstanden opkomen bij de lezer.
Deze eens proberen...
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholieke kerk."
Dat is een feit. Geen mening dus. Priester in de rooms katholieke kerk was zijn werk, zoals een metselaar inkomen verdient met stenen metselen, een vuilnisman met vuil ophalen enzomeer. Een beroep.
"Desiderius Erasmus was een priester in de Rooms Katholiek Kerk."
En dit is verder volstrekt irrelevant, maar ook iets waar hij zelf niet bepaald trots op was, noch zijn studenten. Na en dankzij Erasmus werd het kennis monopolie door de Rooms Katholieke Kerk doorbroken, dus kregen we veel belangrijke intellectuelen die geen priester waren. Isaac Newton, Ingenieur Leeghwater, Hugo de Groot, enzomeer.

"De auteur van dit artikel heeft geen mening over Desiderius Erasmus"
Okee.
Ik meen dat we nu wel enige in-doctrinatie hebben overwonnen. Doctrine is een term die ten grondslag ligt aan het manipuleren van bevolkingen. Na de Reformatie kwamen er doctrines die niet uit Roomse bron kwamen, maar democratie en politie, ook de meeste doctrines op onze/hun universiteiten ze komen uit het romanisme.

Maar dit terzijde, want indoctrinatie is niet het algemene onderwerp hier.
Dus ik las dit boekje online:
http://users.skynet.be/sky50779/jes.htm
Het laatste hoofdstuk besteedde enkele pagina's aan Erasmus. Ik begreep aanvankelijk niet waarom, omdat ik "meende" dat Erasmus een Protestantse theoloog was. Ik wist dat Maarten Luther zijn Bijbel op zijn werk moest baseren, jawel, dat Maarten Luther zelfs zijn vertaling moest stoppen en opnieuw beginnen, omdat Erasmus de werkelijke Bijbel aan het licht had gebracht. Meer niet.

Maar de informatie in dat hoofdstuk hield me jaren bezig. Daarna ontdekte ik, dat ook Willem Tyndale zijn Bijbel op het werk van Erasmus had gebaseerd. Okee, ik wist niet dat Erasmus zo belangrijk was. Vervolgens kreeg ik toegang tot Amerikaanse bronnen rond de achtergronden van Erasmus, met name de film van Chris Pinto over de geheime geschiedenis van de bijbel, pas toen rolde bij mij het muntje naar binnen. Want wat ik niet begreep was, waarom zijn de Jezuïeten zo veel met Erasmus bezig, als dat niet een een Katholieke theoloog is? Dat is dus vanwege de Contrareformatie.

Ik geef toe, nu wordt het moeilijk voor de lezer.
Vanwege de Contrareformatie?
Ja. Voor mij ook moeilijk, maar ik kan het beter begrijpen dan een ander, dus zal ik het toch moeten uitleggen hier. Erasmus heeft slechts één ding gedaan, dat is het vertalen van de Bijbel naar de landstaal. Verder niets. Alles wat u vindt aan andere verhalen zijn regelrechte leugens, ook al zijn sommige zaken waar. Ja, Erasmus heeft de Oud Griekse taal ontcijfert, een woordenboek er voor gemaakt, maar dat woorden boek was niet meer dan een Bijbel met Griekse naast Latijnse tekst, zodat iedereen in Europa ineens Grieks kon leren.

De Bijbel die Erasmus vertaalde was het Nieuwe Testament.
Deze was geschreven in Grieks. Niet in Aramees zoals bepaalde lieden beweren, want kwam uit Byzantium. Byzantium was het Patriarchaat van de nu dan Russisch Orthodoxe Kerk, want de mensen daar moeste vluchten voor Islam, die iedereen uitmoordde daar in 1453. Daarnaast waren er versies van de Bijbel in omloop bewaard door mensen die in staat bleken de Rooms Katholieke inquisitie te overleven, zoals de Waldenzen. Maar Waldenzen waren ketters, aldus de Katholieken. Ook andere eerdere Bijbel vertalers werden gecensureerd, zoals Wycliffe. De vertaling van Wycliffe werd tot ketterij verklaard door de Katholieken, alle boeken werden verbrand. Byzantium echter werd gezien als Rooms, maar behalve die vrijbrief, toonde Erasmus aan met zijn vertaling, dat de Rooms Katholieke Kerk de Bijbel opzettelijk had vervalst. Zoals ze dat ook nu doen, maar door nieuwe indoctrinatie methoden vind iedereen, behalve ik en een handvol anderen, het prima dat de Rooms Katholieke Kerk de Bijbel vervalst en de grondtekst van de Bijbel die Erasmus aan het licht bracht vernietigd.

Textus Receptus noemt men die werkelijke overgeleverde teksten van de apostelen, naam verwijst naar ontvangen vanuit Byzantium. Vervalsingen door de Rooms Katholieke Kerk zijn uitgegeven in de 19de eeuw, met name dankzij Nestle en Hort, codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Het was voor Katholieken altijd strikt verboden de Bijbel te lezen tot aan 1965, einde van het Vaticanum II concilie, waar een succesvolle vervanging van alle Bijbels door vervalsingen al het vertrouwen had van die lui in het Vaticaan.

Vanuit de laatste informatie is het hopelijk begrijpelijk dan, dat ik deze informatie heb van de laatste plek waar nog eerlijkheid te vinden in, de VS. Ook eerlijkheid gezegd weer zonder pretenties van mij uit. Als wij kunnen lezen en schrijven dankzij Erasmus, maar iedereen zegt dat dit is vanwege democratie, dan leven we in een immorele tijd van leugens. Slechtst een van de twee genoemde oorzaken kan waar zijn. Als de Bijbels vervalst worden door de Rooms Katholieke Kerk, maar de Rooms Katholieke Kerk kan in Nederland Minister Presidenten plaatsen als Dries van Agt, Ruud Lubbers, vele meer, die vanuit een dergelijke post beslissingen nemen over het onderwijs om de Bijbel in de landstaal en de waarheid over Desiderius Erasmus te vernietigen, dan horen deze zaken op ze minst besproken te worden.

Willem @_vanhetzelfde bepreekt het gelukkig wat op Twitter in haar publicaties, waar we Christus aan het kruis genageld zien, zoals inderdaad dit land bezig is de waarheid over een en ander te mishandelen. Samengevat, Ik heb u uitgelegd wie Desiderius Erasmus is, in meer bewoordingen als mij gewenst was geweest, ik hoop dat u begrijpt waar onze beschaving op is gebaseerd. Maar dus niet op die verhalen van woordenboeken, etiquette regels enzomeer, neen, slechts op de Bijbel. Zowel onze taal als onze politiek. Katholieken behoren niet door ons opgeleid, niet gratis tenminste, maar vooral, Katholieken behoren niet in de politiek, want zij haten de Bijbel en alles wat er in te vinden is. Dat weten ze niet, want het is de indoctrinatie die dit veroorzaakt, maar de Katholiek die niets onderneemt om die indoctrinatie aan te pakken, deze weet niet dat het vagevuur niet bestaat, maar de hel wel. Helaas, het is zo. Als u wekelijks kruisjes gaat ophangen overal, de naam van God ijdel gebruikt, maar de Bijbel wenst te vernietigen ook al weet u niet wat u doet, dan zal u als zodanig geoordeeld gaan worden. Katholieke landen zijn de armste in Europa, want de mensen daar zijn onbeschaafd en analfabeet.

Referenties:
Jezuïeten. Het Epos van een militante Orde
http://users.skynet.be/sky50779/jes.htm (Nederlandstalig boek)

A Lamp In The Dark: The Untold History of the Bible
http://www.adullamfilms.com/ALampInTheDark.html
https://archive.org/details/ALampInTheDark (Engelstalige documentaire)

Enige bronnen in Nederland aub pas bekijken nadat u begrijpt dat deze door doorgaans de Contrareformatie zijn geplaatst, opdat u ook gaat zien wat de realiteit is.

Reply · Report Post