@tonemartinjak državni oorgani vsakodnevno interpretirajo zakone pri svojem delu in tedensko sodišča razveljavljajo odločitve oblastnih organov. Tako funkcionira pravo. In ker pri uporabi zakona prej ni bilo nobene prakse, smo ga interpretirali na način, kot smo ocenili da je pravilen. Zakon najprej interpretira organ, ki ga uporablja. V državi ni organa, ki nebi imel razveljavljene kakšne odločitve začenši z upravnimi enotami. Celo Ustavno sodišče je že bilo povoženo na ESČP. Zato, ker so bili ustavniki čustveni? Politično motivirani? Inšpekcije imajo razveljavljene odločbe, upravne enote, ATVP, tožilstvo ni uspešno itd... Zaradi čustvenosti, politične motiviranosti?
Sicer pa, če bi uporabili 13. člen, bi prav tako lahko bila kasneje zadeva razveljavljena, ker za to obstajajo argumenti, ki smo jih tehtali. V tistem trenutku je bila KPK edina, ki je lahko in morala razlagati ter uporabiti zakon. Tako kot mora svoj zakon uporabiti katerikoli drugi organ. In z našo interpretacijo so se 4x strinjala upravna sodišča. Odločitev vrhovnega pa je končna. @dc43

Reply · Report Post