Yuki-chan anime staff:

Planning: Takeshi Yasuda
Director: Junichi Wada
Series Composition: Touko Machida
Character Designer: Ikuko Itoh
Animation Production: Satelite
Production: North High Literature Club

Cast:
Yuki Nagato: Minori Chihara
Kyon: Tomokazu Sugita
Ryouko Asakura: Natsuko Kuwatani
Mikuru Asahina: Yuko Goto
Tsuruya-san: Yuki Matsuoka
Taniguchi: Minoru Shiraishi
Kunikida: Megumi Matsumoto
Itsuki Koizumi: Daisuke Ono
Haruhi Suzumiya: Aya Hirano

Reply · Report Post