AdaNihan

Ada Nihan ن · @AdaNihan

16th Nov 2014 from TwitLonger

translation @holland_tom


"İslam dini asla ve asla sömürmenin, sömürgeleştirmenin, köleleştirmenin bir aracı olmadı. Başkaları daha iyi sömürmek için daha kolay boyun eğdirmek için dinlerini bir araç olarak kullanırken, Müslümanlar ve İslam devletleri sadece tebliğin, gönülleri fethetmenin, Allah'ın ismini yüceltmenin peşinde oldular."

Islam has never, ever been an instrument of exploitation and slavery. While members of other religions have used religion as a tool for exploitation and domination, Muslims and Islamic states have only sought to conquer hearts, and to glorify God.

Reply · Report Post