Somuncu Baba, Es-Seb'ul-Mesânî ve Kurânî Zekâ (QQ)


Ulu Cami'nin açılışında, Cuma hutbesi için minbere dâvet edilen Somuncu Baba (1) Fatiha'yı 7 kat tefsir (aslında te'vîl) eder... (2) Bu tarihî kıssayı küçük sayılabilecek yaşlardan itibaren dinlemişliğim, okumuşluğum vardır... Kurân'daki herhangi bir âyetin veya kelimenin 7 kat/iç içe katlanmış ve dolayısıyla saklanmış manalar içermesi... Bu muhteşem ve mucize Kurân dokusundan bu şekilde haberdar olmak bile bana mutluluk verirdi... Bugün, Somuncu Baba'dan 7 asır sonra buna bizzat tanıklık etmek ve bu eşsiz Kurân tasarımını devrin modern diline ve bakışına tercüme etmek (QQ) şükründen âciz olduğumuz bir tevfîki sübhânidir!! Ve'l-HAMD'ü li-LLAH'i Rabb'il-âlemiyn!!1 _ http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370377&idno2=c370241#1
2 _ http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=360261&idno2=c360182#2

Reply · Report Post