Kurân Ansiklopedi Değildir


Kurân, 23 senede "fasikül fasikül" nazil olmuştur ama ansiklopedi değildir! İnsanlığın ve varlığın tüm sırları -hiçbiri şifrelenmeden- geçmiş ve gelecek ayırımı yapılmadan apaçık ve topyekün gelecek olsaydı; kimbilir kaç bin-yüz bin-milyon mushaf (kırtas) halinde bir kâinat ansiklopedisi olarak inzal olunurdu... Hatta o zaman, Yaratıcı Zekâ (CQ) bu kâinat ansiklopedisini yeryüzündeki diller sayısınca çok dilli olarak inzal de edebilirdi...

Ancak, Yaratıcı Zekâ sonradan itiraz edecek bazı ukala ateistleri ve hiç kimseyi kendi mülküne, kudretine, ehadiyyetine ve sonsuz ilmine ortak almadığı için, Rabb'ül-Alemiyn olarak böyle/bu şekilde/bu mahiyette EMR buyurdu!! Geçmişi-geleceği, lâzım olanı-olmayanı ayırdı ve her devrin bilgisini önceki devirlerden gizledi... Devri geldiğinde açığa çıkışını da şartlara-ehliyete-liyakate bağladı...

Sorun şu ki, geçmişte keşfi veya halli mümkün ve muhtemel olan birçok Kurân sırrı, deşifre edilmeden sonraki devirlere intikal etti... Böyle olunca, Kurân ve İslam tarihi yanlış yorum ve uygulamaların kirlettiği bir ayna halinde, münkirlerin elinde oyuncak; ağızlarında meze oldu!!

Kurân, hem bizlerden hem de onlardan çok çekti!!

Peki; bu olanlardan ders çıkardığımızı ve bir şeylerin değişmeye başladığını kolayca söyleyebilir miyiz?!

Maalesef; hayır!!

Siz, hiç ülkemizde veya İslam coğrafyasında ateistlerin ve diğer İslam karşıtı cephelerin Kurân ve İslam aleyhindeki iddialarını sistemli ve projeli olarak çalışan akademik adresler biliyor musunuz? Mütevazı, kendi yağıyla kavrulan ve her zaman olan faaliyetlerden bahsetmiyorum!! Dev bütçeli ve projeli çalışmaları soruyorum!!

Üzgünüm... Olsaydı; İsa'nın, Selsebil'in, Bekke'nin, Kurân'el-Fecr'in neler olduğunu/etimolojilerini çözümlemek -ki bunlar aslında Kurân'ın sathî sırlarıdır- bana kalmazdı... 14 asırda çözülmüş olurdu da, biz daha büyük sırların keşfi için çalışıyor olurduk...

http://kuranizeka.blogspot.com.tr/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html

Bülent Sungur

Reply · Report Post