Bonusje

Bonusje · @Bonusje

1st Aug 2014 from TwitLonger

Make your TwitLonger posts ad-free

For just £1 a month, you can support TwitLonger directly and remove ads from your posts
Click here to make your TwitLonger posts ad-free.

MÈNSEN Zéggen Dáár Wát Ván gaan ZIJ snel antisemiet roépenhttps://twitter.com/Bonusje/status/495251893804105728
sja Kérel dát IS n héél gemakkelijke > ELK MÀÀL de centralebanken&adel een misdaad of plunder plegen als nu de genociden op de palestijnen óf Ukraine overweldigen en inpikken én dé MÈNSEN Zéggen Dáár Wát Ván gaan ZIJ snel antisemiet roépen en zo alle schuld op de Joden steeds en alleen maar af wentelende en zijn ZIJ dié juist antisemiet roepen en de misdaden plegen en geen eens joods zijn buiten schot mét nog gevaar van Rassen haat en vijandige polarisatie uiteraard en steeds wéér wát ze dán óók wéér uitbuiten en nu dan mét wet Proteststemmen onderdrukkende het zou " antisemiet " zijn. Laten We Wél Wezen > al die joden hebben van al die misdaden en plunder nooit ene cent mee gekregen en staan in israel óók op straat te Protesteren wáár nou hún Geld blijft > dé gevolgen dé schuld dé blaam krijgen zij door deze beschuldigingsmalveraties dan WÈL op hun lege schoteltje! Èn de profiteurs buiten schot.

Ditsoortig misdaden van pschologie deden ze al eeuwen zoals ook als/door hun religious vertegenwoordigers als Men Leed ramp en verlies had steeds roepen "het is God´s wil God´s grote plan" > áls vertegenwoordigers van God zeiden ze dat zelfs > wát n ultieme en allerdiepste haat en woede en chronische ook tegen God creerde wat tot totale en hardnekkige ongelovigheid leidde "atheisme en grijpen naar wetenschap als fundament wat zonder God mar n halve dwalende zool is ook. Dé volgende dwaalweg!

Het IS "standaard" ook dat de centraalbankiers en adel alle misdaden die ze plegen óp de Volken en Rassen afleiden en áls er Protest komt kun je grootscheepse meestal internationale haat en lastercampagnes jegens diverse Bevolkingen en Bevolkings groepen om verwachten en de klok op gelijk zetten. En zó is in Wérkelijkheid dus n cidi n mdi n minister timmermans dé WARE antisemieten die dit ook steeds opkloppen en in stand houden. Nota Bene zélf 6 joodse Kinderen er voor om zeep hielpen. En al dezen behoren tot de adel en bankaire eliten en dáár is ook NOOIT n Jood omhoog gekomen daar dat overwegend asiaten van japanse en chinese en egyptische afkomsten zijn die honderden plundergolven chronisch over Aarde sturen oa in aipac verenigd voor het Westers deel van de Wereld. Dat wát zich joods want is gebruikelijk maar allerlei slag misleidden en kinderen van gesettelde huurlingen en oorlogsmisdadigers. Èlk ongeschoold idioot Kan Zién dat wát zich joods waant n allegaartje van diversiteit is zelfs de verloren gewaande majas vol op er in en er bij. Je hebt zga 100% kans dat je juffie n maja vrouw was. Gehersenspoelde kinderen hele Volken er van die allemaal wát wanen. in 1887 creerde de bakaire elite wéér n antisemitismegolf door academucus en elitejood theodor herzl JUIST dit sóort vorm van Rassenhaat zaaien te laten ontwikklenen en invoeren. Tegen zijn eigen soort. n gehersenspoelde idioot. De chronische opjagingen vd bankaire adel jegens de joden heeft als doel ze steeds opnieuw als zwerfleger ter overweldiging ontwrichting infiltratie van wéér t volgende Land te bewegen of ze willen of niet. Vandáár dat om de zoveel tijd dan slinks haat tegen de joden gezaaid wordt zoals nu ook gaande is en ze olie op gooien door israel steeds zo openbaar al de onmenselijkheden op moment te laten plegen want israel is voor hen al n gepasseerd station. China midden amerika chili brazilie mexico shrilanka maleisie azerbeidjan staan voor de adel en cetntraalbankiers heden op het menu als nieuwe huisjes en plunder en wingewesten. Met israel pogen ze nu zelfs die o zo door hen gewenste atoomoorlog te kunnen veroorzaken als iemand de zenuwen verliest door die misdaden nu- Dus ze ditmaal geen 6 maar honderden miljoenen joden zullen opofferen. Dat Noem Ik heel volwassen antisemitisme deze gigantische gevaarzetting! En dáár doet kabinet rutte en timmermans dus aan mee voor aan in de gelederen.
btw Vóór DÈZE vorm van antisemitise en gevaarzetting Kun Je dan niét bij diezelfde justities en rechtbanken Terecht nóch bij n cidi n mdi. Geen Aangiften Mogelijk. Er zijn in hun torahwetgevingen immers untermenschen "onder de wet en ubermenschen boven de wet. Die justities en rechtbanken hebben ditsoortig Informatie namelijk ook al lang voor de rotte kiezen gehad en geen enkel Sjoege er aan Gegeven wat dan Òok bedrijven ván Waar antisemitisme Rasse haatzaaien en gevaarzetting betekent! Website Hetzuur.nl legde dat ook Perfect uit en die Computers namen ze gewoon in beslag en maakten stand gehouden dóor rechtbanken politiek en justities in dienst aan de centraalbankiers en adel

Slaven handel - btw joden en antisemitisme Read: http://tl.gd/n_1s2rdvo
Btw is wel erger nog > http://www.twitlonger.com/show/n_1s2rdvo?new_post=true …
en als ze geen antisemiet tegen Je roepen dan zo wel > https://twitter.com/BySteveBrown/status/494444563243626496
hebben ze talloze Klokkenluiders Slachtoffertjes Getuigen Mond dood mee gekregen dan misbruiken ze sinds ca 2009 (rouvoet en donner) Jeugd zorg om Burgers/Ouders te intimideren beter geen aandacht van de staat te trekken dus de Mond te houden Waar naast Jeugd zorg nog een zeer kwalijk bezigheidje er op na hield/houdt inzake massief misbruik waarvoor ivo opstelten tegen heug&meug al n priegeltje excuses had aan geboden op tv maar dát de lading geen eens dekt...misbruiken minstens 7
maal erger dan ergste Gezin ooit! t hele Land alle besturen vérrót door Kinder misbruik en afpersingen er mee wat ook in de plunderingen en roven afgelopen 40 jaar mee werkte sinds bankenmafiatrio kok(cook) lubbers(loeb) en van agt(rotchild) aan stuur kwamen om de internationale plunderingen te starten waar de privatiseringen 1 deel van waren http://www.twitlonger.com/show/n_1rl94mh
op alle media tv en comm posities terroristische academisch instructeurs militaire psychologische oorlogvoering plaatsen nog zo 1 deel

Reply · Report Post