สำนักงาน กสทช. กำหนดมาตรการคุ้มครองกรณีการซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านการเก็บเงินรวมกับบิลค่าโทรศัพท์


สำนักงาน กสทช. กำหนดมาตรการคุ้มครองกรณีการซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านการเก็บเงินรวมกับบิลค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (DCB) ต้องมีการกำหนดวงเงินในการใช้บริการ และมี SMS แจ้งยืนยันทันทีที่ใช้บริการ พร้อมให้กูเกิลกำหนดให้มีการยืนยันพาสเวิร์ดทุกครั้งที่ซื้อ และให้โอเปอเรเตอร์ส่ง SMS แจ้งการซื้อถึงผู้ปกครอง เริ่ม 22 ก.ค. 57 เฉพาะในเครือข่ายเดียวกันก่อน
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการประชุมหารือระหว่างกสทช. สำนักงาน กสทช. ตัวแทนบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนบริษัท เนเวอร์ ไลน์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด เพื่อหาแนวทางที่จะป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกับกรณีคุกกี้รันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ข้อสรุปว่า ทางบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด รับจะให้ทีมวิศวกรเซ็ตระบบให้ต้องมีการยืนยันพาสเวิร์ดทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการผ่านกูเกิลเพลย์ (Google Play) พร้อมกับให้มีอีเมล์ยืนยันการทำรายการซื้อตอบกลับจากกูเกิลเป็นภาษาไทย ในส่วนของ AWN จะกำหนดวงเงินค่าใช้บริการในการซื้อหรือใช้บริการในระบบ DCB หรือ Direct Carrier Billing ไว้ที่ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท และไม่เกินวงเงินใหญ่ที่กำหนดของแต่ละเลขหมาย และจะมี SMS แจ้งไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีที่มีการซื้อหรือใช้บริการ ทั้งนี้ ความร่วมมือของกูเกิลในทางเทคนิคจะเป็นตัวกำหนดว่าระบบจะสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีหรือไม่
นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงาน กสทช. มองว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองต้องร่วมเข้ามาช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ สำนักงานฯ จึงขอให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายที่ให้บริการ DCB หรือ Direct Carrier Billing นอกจากจะต้องกำหนดวงเงินค่าใช้บริการ และส่ง SMS แจ้งไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทันทีที่มีการซื้อหรือใช้บริการแล้ว ยังต้องส่ง SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทราบถึงการซื้อขายและใช้บริการด้วย (Parential Alert) เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องนี้ด้วย สำหรับ AWN ที่จะเปิดให้บริการการทำรายการผ่านระบบ DCB ใหม่ในวันที่ 22 ก.ค. 2557 AWN พร้อมที่ส่ง SMS ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่แจ้งไว้กับทางบริษัท ในเบื้องต้น SMS ที่ส่งได้จะเป็นเลขหมายในเครือข่าย AIS ก่อน
สำหรับบริษัท เนเวอร์ ไลน์ จำกัด ในครั้งนี้เป็นการมาให้ข้อมูลกับทางสำนักงาน กสทช. และมาสังเกตการณ์ เนื่องจากเป็นกรณีที่ทางบริษัทไม่เคยเจอมาก่อน การซื้อสินค้าและบริการอาทิ ไอเท็มของเกมต่างๆ ที่อยู่บนเกมต่างๆ ของไลน์จะอยู่ในรูปแบบ In App purchase

Reply · Report Post