pavelgamov

Pavel Gamov · @pavelgamov

22nd May 2014 from TwitLonger

Med anledning av det som Expressen/Expo idag publicerar om mig vill jag härmed kommentera detta enligt följande.

De uppgifter som framkommer är något som jag absolut inte står bakom och något som jag tar starkt avstånd från. Detta hände alltså för fem (5) år sedan när jag var i 19-årsåldern. Mina minnesbilder från detta är väldigt vaga, och jag kan inte heller kontrollera de uppgifter som framkommer, men vad som är värt att komma ihåg är att jag vid detta tillfälle inte hade engagerat mig i SD. Jag var politiskt vilsen, och jag var väldigt ung.

Det enda som jag klart visste var att de dåvarande riksdagspartierna inte var något för mig eftersom de inte kunde erbjuda lösningar på de samhällsproblem som jag såg, framför allt med invandringspolitiken. Därför sökte jag efter alternativ. Jag har aldrig varit medlem eller engagerad i något annat parti eller någon annan organisation än SD.

När jag till slut analyserat klart detta utpekade parti och kommit fram till slutsatsen att det inte var något för mig beslutade jag mig för att engagera mig i SD vid årsskiftet 2009/2010 och valde då att bryta dessa sporadiska, tillfälliga kontakter för att aldrig återuppta dem. Resten är historia.

Under de senaste fyra åren som aktiv sverigedemokrat har jag stått upp för partilinjen och konsekvent arbetat för att förändra och nyansera bilden av SD. Det som jag fått förtroendet att bygga vidare på sedan 2010 har jag försökt att förvalta väl och lagt ned all min tid och kraft på att förädla.

Vem som helst som tittar på min politiska gärning och bedömer mig sakligt utifrån det jag arbetat och verkat för i framför allt Uppsala och Uppland kan se att jag är sverigedemokrat ut i fingerspetsarna och att jag alltid haft partiets bästa för ögonen. Jag valde det enda rätta – jag valde SD, och det är oerhört stolt och glad för. Det finns inget annat politiskt alternativ för mig och har så aldrig gjort heller.

Låt mig vara mycket tydlig på några punkter:

1. Jag är motståndare till dödsstraffet.

2. Jag har inga åsikter om att människor med olika bakgrund har relationer med varandra.

3. Jag tar starkt avstånd från extremism.

4. Jag ställer upp på SD:s partilinje i alla lägen.

Jag önskar att detta kunnat göras ogjort, och jag kan bara beklaga att det ägt rum. Jag har vuxit upp och mognat som person, och jag har hittat min väg i livet. Jag har funnit SD. Att jag engagerat mig i SD är kanske bland det bästa jag gjort i hela mitt liv och något som gett mig så mycket. Jag är sverigedemokrat i själ och hjärta, alldeles oavsett vad som händer.

Reply · Report Post