lizda_lv

LIZDA · @lizda_lv

13th Feb 2014 from TwitLonger

Kas ir kvalitatīva izglītība?

• Kvalitatīva izglītība – iespēja bērnam attīstīt radošumu un prasmi izmantot zināšanas motivēta, gudra skolotāja vadībā.

• Kvalitatīva izglītība dod cilvēkam prasmes, iemaņas un zināšanas pilnveidot savu personību un nodzīvot kvalitatīvu, veselīgu, attīstošu dzīvi.

• Laimīgs cilvēks, kurš spēj sevi realizēt gan darba tirgū, gan kā personība.

• Kvalitatīva izglītība ir nemitīga sevis attīstība un savas saskaņas ar pasauli pilnveide.

• Indivīds kļūst par Personību, kas spēj nodrošināt sevi, ģimeni, radīt pēcnācējus un tos uzturēt un sagatavot...

• Dzīvei sagatavots cilvēks, kas ir kā kaķis – jebkuros apstākļos vienmēr krīt uz kājām.

• Izglītība, kas nodrošina valsti ar atbildīgām, laimīgām un pārmaiņas pieņemt spējīgām personībām.

• Izglītība, kas palīdz atrast, attīstīt dabiskos resursus, veido prasmes savas zināšanas radoši pielietot dzīvē, kļūstot par harmonisku personību.

• Kvalitatīva izglītība – pieprasīta darba tirgū, laba mācību iestādes reputācija, absolvents – radošs, zinošs, mācīties gribošs.

• Iespējami labi palīdz attīstīt bērna un pieaugušo spējas, potenciālu un sagatavo dzīvei sabiedrībā, līdzdalībai un ieguldījumam.

• Izglītība, kas nodrošina vispusīgu personības attīstību un zināšanas un prasmes, to pilnveidi personas veiksmīgai pašrealizācijai dzīves laikā.

/No alianses "Vienoti kvalitatīvai izglītībai" 07.02.2014. sanāksmes dalībnieku atziņām/

http://ej.uz/vienoti-izglitibai

Reply · Report Post