Angående annonsen i dagens DN från Debattförlaget:
Det kommer frågor om varför denna annons publicerats, och jag vill gärna redogöra för resonemangen bakom.
Vi har utifrån vår liberala tradition en generös annonspolicy, som även omfattar ståndpunkter som är skilda från DN:s. Jag tycker denna princip är viktig, inte minst med tanke på DN:s dominerande ställning i debatten.
Det betyder inte att vi utan vidare skulle publicera ett budskap som är hatiskt/främlingsfientligt/rasistiskt - i förra valet sade vi nej till en SD-annons på just denna grund. Men i detta fall bedömde vi, efter utförliga diskussioner internt, att annonsen höll sig inom ramen för vad vi kunde acceptera.
Ytterligare en dimension är om budskapet i sig innehåller grova lögner, som ligger utanför acceptabel opinionsbildning. Inte heller på denna punkt låg annonsen utanför den ram vi satt upp för annonsering (faktagenomgång gjordes) - och den hade heller inte karaktären av en annons som kunde sammanblandas med redaktionellt material (en tidigare variant av annonsen avvisades på denna grund).
Jag förstår dem som reagerar mot annonsen och dess budskap. Den har en försåtlig ton, och skulle liknande annonser börja inkomma med regelbundenhet till DN kan bedömningen bli en annan. Men i detta fall valde vi att hålla fast vid principen att låta så många röster som möjligt komma till tals.

Reply · Report Post