@TransparencySer inicijativu http://transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=356:za-izborne-kampanje-bez-korupcije-i-zloupotrebe-javnih-resursa&catid=14:vesti&lang=sr je sasvim lako podržati (što i činim :) s neminovnom napomenom da je u međuvremenu formiranjem Agencije za borbu protiv korupcije nadležnost kontrole potpuno preneta, kako sa Odbora za budžet i finansije, tako i sa skupštine u celini, osim u delu kada NSRS razmatra Izveštaje Agencije i usvaja zaključke i preporuke. U tom smislu nadležnosti Nadzornog odbora treba sasvim jasno definisati, da ne bi dolazilo do "ukrštanja" sa nadležnostima Agencije definisanim u zakonu kojim je osnovana ili do "duplih" nadležnosti sa bilo kojim drugim telom osnovanim kasnijim propisima, a koji se bave istom temom.
Ako je ideja (to nije sasvim jasno ni u saopštenju iz oktobra ni u samom predlogu) da Nadzorni odbor organizuje slušanja (ili "saslušanja") za sve druge zakonom obavezane učesnike - od Agencije za borbu protiv korupcije, preko RRA, do tužilaštva ili predstavnika MUP, tokom, pre ili posle izborne kampanje, to bi zahtevalo posebnu (recimo Odluku) NSRS, jer je Nadzorni odbor u izborni zakon stavljen pre nego što je zakonski definisano bilo koje drugo telo koje se bavi kontrolom trošenja novca za kampanju ili ponašanjem učesnika kampanje.
Preciziranje nadležnosti Nadzornog odbora je tako ključ ostvarenja vašeg predloga i valjalo bi do toga doći kroz dijalog svih aktera koji su drugim propisima nadležni za kampanje, novac, istrage i ponašanje učesnika.
Kao ilustraciju - rešavanje samo jednog pitanje: da li učesnici u izbornom procesu podnose izveštaje i Agenciji i Nadzornom odboru? Ili drugo pitanje: da li je RRA u obavezi da konsultuje Nadzorni odbor u slučajevima kršenja medijskih izbornih pravila i ko rešava slučajeve ako jedni (RRA) smatraju da ona jesu prekršena, a drugi (Nadzorni odbor) smatraju da - nisu? (ili obrnuto, svejedno, navodim samo kao primer)
Neophodnost potpune javnosti toka izborne kampanje i ponašanja učesnika je van svake sumnje, ali je takođe van svake sumnje da je kontekst formiranja Nadzornog odbora 2001 ili 2003 i danas potpuno različit.
I ostaje nejasno i analogija primene nadležnosti Nadzornog odbora za parlamentarne izbore i za izbore na bilo kom drugom nivou, nisam sigurna da li se nadležnost Nadzornog odbora iz Zakona o izboru narodnih poslanika odnosi i na druge nivoe izbora.

Reply · Report Post