Sn. @aynglsy

İzninizle, şu tenkit yazınızın 2. maddesine mukabele etmek istiyorum... (cc: @SinanCanan @HurAyse @ctaslaman )

https://www.facebook.com/ayan.gulsoy/posts/10201323917118364

Neden 2. madde denirse... Çünkü, yakında Sevan Nişanyan'ın SAMED'i sorguladığı blog yazısı sebebiyle bu mesele gündemimdeydi...

Şöyle demişsiniz: """"Sinan bey tanrıyı kim yarattı sorusuna, bu sorunun felsefi olarak anlamı yoktur çünkü ihlas suresinde tanrı doğmadı, doğurulmadı diye yazıyor diye cevap verdi. Bilimsel mantık bu mudur? Yani şöyle bir diyalog söz konusu olabilir mi?
-Allah’ı kim yarattı
-Allah doğmadı, doğurulmadı
- Kim söylüyor bunu
- Allah
?????"""

Bilimin seküler tanımına göre böyle bir mantık olur!

Çünkü, seküler bilim felsefesi, vahyi bilgi/bilim kaynağı ve esası olarak kabul etmese de, kutsiyet atfetmese de, bilim çevrelerine göre o söz (İhlas Sûresi ve Kurân) -modern bilim bakışıyla- Hz. Muhammed'in sözüdür, eseridir?! Dolayısıyla, Spinoza imzalı sözden ve görüşten daha az mantıklı ve de daha az değerli değildir!!
Yani, cârî bilimsel bakış bunu Hz. Muhammed'in mantığı olarak değerlendirebilir! Bunun önünde bir engel yoktur!!

İkinci olarak, yaratıcının SAMED oluşu, O'nun VÂLİD ve MEVLÛD olmadığını anlatan bir sıfat/isimdir! (Kurânî ve Arabî detaylara girmiyorum...)

İhlas Suresi 19/20/21. asırlardaki münkir düşünceyi, önceki devir münkirlerinin düşMEdiği bir mantık hatasına düşmemek üzere yönlendirir...

O da şudur!

Yaratım/yaratılış/yaratıcı kabul edilmiyorsa, bunu kabul edenlere, "Yaratıcıyı kim yarattı?" diye sorulamaz!!

Çünkü, daha bir (1) yaratıcının varlığını kabul etmeden, yaratım fenomenini kabul etmeden, nasıl bir YARATICI YARATACAK KUDRETTE BAŞKA BİR ÜST/EVVEL YARATICI olması gerektiğine/gerekeceğine hükmedilir ve kurulan bu hükümle yaratılış teorisi çürütülebilir????!!!!

İşte, İhlâs Sûresi bu FECÎ MANTIĞI şöyle tashih eder ve mantık kurmada günümüz münkirlerine zorunlu istikamet gösterir...

Yaratımı/yaratılışı/yaratıcıyı kabul etmiyorsanız; kabul edenlere (iman edenlere) sorabileceğiniz şey -sizin mantığınızı tesis eden esaslara göre- sâdece şudur:

"Size göre var olan YARATICIYI KİM DOĞURDU?!"

Çünkü, YARATIM bize GÖREdir!! SİZE GÖRE olan, yaratım olmadan ÇOĞALMADIR! Sahip olmadığınız, savunmadığınız YARATILIŞ argümanını kullanma imkânınız yoktur!

Richard Dawkins'in yukarıdaki soruyu bana sorduğunu hayal etmeye çalışıyorum! :))

Soru cümlesini hazmetmekte güçlük çektiğini, bu yüzden önce ağzında gevelediğini görür gibi oluyorum... Nedense, Dawkins soruyu bu şekilde sormaktan memnun değil gibi... Hayal bu ya; yaratıcı varsa onun da yaratılmış olması gerektiğini şart olarak öne süren Dawkins'in, yaratıcı varsa onun DOĞURULMUŞ olabileceğine neden soğuk baktığını ben de bir türlü kavrayamıyorum... :)) Yaratıcı yaratılabiliyor da, günümüz münkirlerine göre neden doğurulamıyor?????????

İşte, bütün bunlar Kurân'ın bana tâlîm ettikleri!

Selam,

Mr. Semazen

Reply · Report Post