RT Geachte heren en dames leden van het Kabinet Rutte 2,


Bij deze zeggen wij (burgers der Nederlanden) u het voltallige Kabinet Rutte 2 uw ontslag aan per 1-10-2013.
Dit doen wij na herhaaldelijke wanprestaties uwerzijds en schending van de burgerrechten/mensenrechten.
U bent inmiddels herhaaldelijk gewezen door de burger op uw falend beleid en het falen binnen uw werkzaamheden.
Onder uw bewind verliezen duizenden werknemers hun baan.
Duizenden mensen leven in armoede.
Vele mensen/bedrijven verkeren in staat van faillissement onder uw bewind.
U doet niets om dit alles op te lossen.
In tegendeel, u wakkert de crisis aan door uw "bezuinigingen" en de zeer zware lastenverzwaringen voor de burger.
U pleegt meineed elke maal dat u de mond los doet en verteld over uw plannen om ons te "redden".
Schending van de mensenrechten worden op grote schaal gepleegd door wetsvoorstellen in te trekken inzake de zorg en door de zorg compleet uit te kleden en in andere zaken.
U bent herhaaldelijk gewezen op uw gebreken in deze maar hebt verzuimd deze naar behoren op te lossen.

Kortom, wegens de herhaaldelijke wanprestatie, word u ontslag aangezegd per 1-10-2013.
Wij (het Nederlandse volk) verwacht dat u voor die tijd uw functie zult neerleggen en uw ontslag aanbied aan de Koning der Nederlanden.

Nieuwe verkiezingen zal het alternatief zijn.
Deze verkiezingen dienen voorzien te zijn van nieuwe regels.
Namelijk:
Een derde van uw verkiezingsprogramma dient vast te staan en niet onderhandelbaar te zijn.
Dit waarborgt uw eerlijkheid naar de kiezer.
De nieuwe Minister President zal middels een stemming door het volk gekozen worden.
Deze vormt vervolgens zijn Kabinet.
Elk belangrijk besluit wat het gehele land aangaat zal middels een bindend referendum voorgelegd gaan worden aan het volk der Nederlanden.
Wijzigingen binnen het belastingstelsel en het zorgstelsel kunnen enkel en alleen middels een referendum veranderd worden.
Het nieuwe Kabinet verplicht zich tot integriteit en vermindering van salaris en vergoedingen met 50%.
Indien de bevolking de broekriem aan moet halen dan geld dat uiteraard ook voor het Kabinet.
Dit in het kader der solidariteit.

Leden van het Koninklijk Huis leveren ook de helft van hun zeer riante inkomen in en gaan belasting betalen net als elke andere Nederlander.
Kortom, gelijke rechten en plichten voor een ieder.

Met vriendelijke groet,
Mevr. Gerrie de Jongh
Namens onderstaande leden van het Nederlandse Volk!

U kunt allen uw steun laten blijken middels een mail aan mij in persoon.
U kunt dit mailen naar gfdejongh@versatel.nl
Ik zal al deze mails bundelen en vervolgens kunt u dit tezamen met mij op een ander te bepalen datum aanbieden aan het Kabinet Rutte2

Reply · Report Post