கோச்சடையான் பாடல்.@arrahman @sound_a_rajini


ரஜினியின் கோச்சடையான் படத்தில் நான் எழுதிய ஒரு பாடலை ரஜினியின் சம்மதத்தோடு வெளியிடுகிறேன்.

சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார் தளபதி இளைய ரஜினி. அழுதுபாடுகிறாள் அவர் காதலியான இளவரசி தீபிகா படுகோனே. சரித்திரக் கதையாதலால், சங்கத் தமிழில் நடக்கிறது பாட்டு:

தீபிகா:

செந்தீ விழுந்த செம்பொற் பாறையில்
மந்தி உருட்டும் மயிலின் முட்டையாய்...
இதயம்
உடலில் இருந்து விழுந்து
உருண்டு புரண்டு போகுதே

நல்ல மரத்தின் நறுங்கிளை யிழிந்து
வெள்ளச் சுழியில் விழுந்து மலராய்...

இதயம்
கரைகள் மறந்து
திசைகள் தொலைந்து அலைந்து போகுதே

சிறுகோட்டுப் பெரும்பழம் தூங்கி யாங்கு
என் உயிரோ சிறிதே
காதலோ பெரிதே

ரஜினி:

பூப்பது மறந்தன கொடிகள்
புன்னகை மறந்தது மின்னல்
காய்ப்பது மறந்தது காடு
காவியம் மறந்தது ஏடு
யானோ நின்னை மறக்கிலேன்

செந்தமிழ் பிரியும் சங்கம்
செங்கடல் பிரியும் அலைகள்
ஒலியைப் பிரியும் காற்று
உளியைப் பிரியும் சிற்பம்
யானோ நின்னைப் பிரிகிலேன்

வாய் மொட்டுடைந்தால் பூவாசம்
வாசத்துக்கேது சிறைவாசம் ?
------------------------------------------------------
இதே பாடலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு;

Deepika:

On a red flame fallen golden red rock
Like a peahen’s egg rolled about by a monkey . . .
Heart
Fallen from the body
Is rolling and revolving here and there.

Losing a strong branch from a stout tree
Like a flower fallen into the whirl of a flood . . .
Heart
Forgetting the shores
Wanders directionless here and there.

Much like a huge fruit on a slender tree
My life is insignificant,
My love is immeasurable.

Rajini:

The creepers have forgotten to flower,
The lightning has forgotten its smile,
The forest has forgotten its fruition,
The parchments have forgotten the epic –
I, though, have not forgotten,
Have not forgotten you.

The Sangam from Classical Tamil may part,
The waves from the Red Sea may part,
The winds from their sound may part,
The icon from its chisel may part –
I, though, will never part,
Will never part from you.

When the lovely lipped bud explodes –Flowery fragrance
Where is a prison house for a perfume?

Reply · Report Post