RİBA: Zamanında Hz. Ömer'in de vurgu yaptığı bir hususu Sn. Hamdi Döndüren "Ticaret İlmihali"nde çok güzel özetlemiş.

"Mekke ve Taif’in fethi 8. Hicret yılında Veda Haccı ise 10. Hicret yılında vuku bulmuştur. Riba yasağı da bu tarihlerde gelmiş ve Hz. Peygamber (s.a) bundan sonra 81 gün kadar yaşamıştır. Ancak bu süre içinde artık helal veya haram hüküm bildiren bir ayet inmemiştir. Riba hükümlerinin Hz. Peygamber’in (s.a) vefatına yakın bir zamanda gelmesi, gerek açıklama ve gerekse uygulama bakımından gerekli zamanın kalmadığını gösterir. Bu yüzden cahiliyye devri Araplarının riba sözcüğünden ne anladıklarını belirlemek önem arz eder."

Bu esaslı paragraftaki gibi, bendenizin bazı makalelerimde de altını çizdiğim husus, Kurân'daki "Riba"nın çözümlenmesinin hayati önem taşıdığıdır. "Proje La-Riba" bunu hedefleyen "nev'i Kurân'a münhasır" bir araştırma projesidir! İlâhî lütuflar dairesinde, benzeri tasarıma sahip ikinci bir proje yeryüzünde yoktur!

Bu iddialı söz kimseyi şaşırtmamalıdır!

İllüzyonistlerin muhteşem sahne gösterileri karşısında küçük dilini yutacak kadar şaşkınlık yaşayan ve hayran kalan insanların, İslâm'ın bir yere kadar fetvalar/içtihatlarla gelmiş ve fakat bir yerden sonra tıkanıp kalmış meselelerinde çözüm için Kurân'ın îcâzına yönelmeyi hayal edemeyişleri, sakın gerçek mucizelere karşı gözlerimizin bağlandığına işaret olmasın?!

N_S
http://kuranizeka.blogspot.com/2011/11/dunyadaki-ilk-ve-tek-kurani-zeka.html

Reply · Report Post