Apsekojuma organizācija un aptaujas dokumenti (c)IENĀKUMI UN DZĪVES APSTĀKĻI LATVIJĀ 2011

EU-SILC ir paneļa apsekojums, kas ilgst četrus gadus. Apsekojumā tiek izmantots rotējošais izlases modelis.
EU-SILC apsekojuma izlasē iekļautās mājsaimniecības tiek apsekotas vienreiz gadā. 2011.gadā lielākoties tika aptaujātas mājsaimniecības, kuras EU-SILC apsekojumā piedalījās atkārtoti. Personas, kuras kopš iepriekšējās apsekojuma reizes mainīja savu dzīvesvietu, tika apsekotas jaunajā mājoklī. Tika sekots līdzi katram mājsaimniecības loceklim, kuram pirmajā apsekojuma reizē bija vismaz 14 gadi.
Netika sekots līdzi personām, kuras pārcēlās dzīvot ārpus Latvijas, un personām, kuras nokļuva kolektīvajā iestādē (slimnīca, cietums u.tml.).
2011.gadā tika apsekotas arī mājsaimniecības, kuras pirmo reizi piedalījās apsekojumā. Tās tika iekļautas apsekojuma izlasē, izmantojot CSP Demogrāfiskās statistikas datu apstrādes sistēmas un 2000.gada tautas skaitīšanas datus.
Pilsētās tika apsekoti visi mājsaimniecības locekļi, kuri dzīvoja apsekojuma izlasē iekļautajās adresēs. Lauku teritorijās tika apsekotas tikai tās mājsaimniecības, kur dzīvoja vismaz viena izlases adresē norādītā persona.
Ja lauku teritorijā esošā adresē nedzīvoja neviena izlases sarakstā esoša persona, tad mēģināja noskaidrot tās pašreizējo dzīvesvietas adresi un veikt aptauju tur, ja jaunā dzīvesvietas adrese atradās tā paša pagasta teritorijā. Pretējā gadījumā tika aptaujātas mājsaimniecības, kas dzīvoja apsekojuma izlasē iekļautajā adresē.
Aptaujas laikā par katru mājsaimniecību tika aizpildītas trīs dažāda veida anketas: Mājsaimniecības reģistrs, Mājsaimniecības aptaujas anketa un Individuālā aptaujas anketa. Mājsaimniecības reģistrs un Mājsaimniecības aptaujas anketa tika aizpildīta, aptaujājot „mājsaimniecības galvu” vai personu, kura atbild par mājokli kopumā. Individuālās aptaujas anketas jautājumi tika atsevišķi uzdoti katram mājsaimniecības loceklim, kuram bija 16 gadi un vairāk.
Mājsaimniecības reģistrā tika aizpildīta pamatinformācija par mājsaimniecības sastāvu un par katru mājsaimniecības locekli (dzimšanas datums, dzimums, pilsonība u.c.).
Izmantojot Mājsaimniecības aptaujas anketu, tika iegūta informācija, kas skar visu mājsaimniecību kopumā: mājokļa apstākļi, mājsaimniecības sociālekonomiskais stāvoklis, mājsaimniecības kopējie ienākumi, mājokļa izmaksas, mājsaimniecību savstarpējā palīdzība, lauksaimnieciskā ražošana.
Savukārt, izmantojot Individuālo aptaujas anketu, tika iegūta informācija, kas attiecas tieši uz pašu respondentu: nodarbinātība, ienākumi, veselības pašvērtējums, izglītība.

Reply · Report Post