Για οσους έχουν "λόγους"& εκφράζουν "ενστάσεις" για τον χαρακτηρισμό "κάτοικοι της περιοχής" όταν δηλώνουν δ/νση κατοικίας στην περιοχη, είναι κάτοικος! Ανεξάρτητα με την πολιτικη τους τοποθέτηση.. Είναι γεγονός αυταποδεικτο ότι γειτονιές της παλιάς Αθήνας, έχουν μετατραπεί σε γκέτο, με τους κατοίκους να βιώνουν τεράστια προβληματα& υποβιβασμό της ζωής τους.. Η βία απ' οπου& αν προέρχεται, είναι καταδικαστέα!.. 

Reply · Report Post