Leesbaar

Leesbaar · @Leesbaar

5th Jul 2012 from Twitlonger

@pritt @bbvanvliet @mariannepoot @vvdoost @robbertflos #misdaad en #misdadigers in #020 naar woonbuurt. http://www.eenveiligamsterdam.nl/thema's/thema's/beleid_cijfers/volwassenencrim/ O+S slaagt erin het woord allochtoon niet te gebruiken. heel knap Gelukkig zit er een kaartje bij, en een beschrijving van de buurten waar de boeven wonen. En wonder o wonder, de inbrekers, overvallers en straatrovers komen vooral uit de Vogelaarwijken, de overige krachtwijken en Betondorp/De Omval.
Om precies te zijn in Oost gaat het om Betondorp, Transvaal, Oosterparkbuurt, Dapperbuurt, Indische buurten, In Zuid gaat het om de Pijp en de Diamantbuurt, en om de Stadionbuurt. In West gaat het om de Spaarndammerbuurt, De Kolenkit. Nieuw West is vrijwel integraal misdadig. In Zuidoost zijn een paar wijkjes niet crimineel.
Onderzoek en Statistiek beschrijft de risicofactoren voor criminaliteit van volwassenen in termen van kenmerken van de buurt: het percentage niet-werkende werkzoekenden, het percentage minimahuishoudens, het percentage mensen in kleine woningen en het percentage 18 - 24 jarige verdachten in 2007.
Knap. De woorden allochtoon, neger, Marokkaan, Surinamer, Antilliaan worden door de onderzoekende ambtenaren vermeden.

Dus als u nog eens overvallen bent, en u doet aangifte, dan beschrijft u de Fin of Lee Tower die u aanviel als : Een man wonend in een te klein huis, in een buurt met veel werkzoekenden en lage inkomens. U voegt Zuidoost on Nieuw West toe als nadere beschrijving van het uiterlijk. Dat helpt. #politiekcorrect #top600

Reply · Report Post