Rechter: wat is nu precies de juridische grondslag voor de aanklacht? Gemeente #terapel is nog steeds eigenaar van grond. Dus #burgerrechten en #mensenrechten gelden nog steeds. Verder heeft elk stuk grond wel een eigenaar; bijv. Malieveld. Ook daar hebben mensen het recht om zich te manifesten.

Reply · Report Post