ahtlam

ahtlam · @ahtlam

19th May 2012 from Osfoora

Brief retour inzake #esm van de VVD op DDS
Ja, ik had ( zoals ik eerder deze week hier meldde) een brief over mijn verontrusting ten aanzien van het ESN-verdrag verstuurd aan de heer Stef Blok van de VVD.
En inderdaad kreeg ik zojuist antwoord!
Ik wil dat u allen niet onthouden:
Geachte mevrouw X., Dank voor uw mail aan de VVD-fractie waarin u uw zorgen uit over het ESM-verdrag. Graag ga ik even in op deze zorgen. U spreekt over het ondemocratische gehalte van het ESM-verdrag en het feit dat de mensen die zullen beslissen over de hoogte van de afdrachten niet democratisch gekozen zijn. Allereerst kan ik u hierover melden het bestuur van het fonds gevormd wordt door de ministers van Financiën van de deelnemende lidstaten. Via hen hebben de nationale parlementen invloed op de besluiten die in het verdrag zullen worden genomen. Er is dus wel sprake van democratische controle. Daarbij geldt, dat het ESM-verdrag natuurlijk niet boven de wet kan en zal staan. Voor de VVD is belangrijk dat het Nederlandse parlement ook na aannemen van het verdrag betrokken blijft bij belangrijke beslissingen van het Fonds. In het verdrag zal worden gewaarborgd dat het alleen betrekking heeft op de stabiliteit van de euro en dat belangrijke besluiten, zoals extra bijstorten in het fonds en nieuwe hulpprogramma’s aan landen, alleen genomen kunnen worden met instemming van alle parlementen van de deelnemende lidstaten. Er wordt vaak gezegd dat het ESM ieder willekeurig bedrag van lidstaten kan vragen. Dit is niet waar. Het ESM is in totaal begrensd op 700 miljard euro en het Nederlandse aandeel daarin staat ook vast. Als het ESM meer geld nodig heeft van lidstaten, is er voor iedere lidstaat, dus ook Nederland, een vetorecht van kracht. Dat vetorecht geldt ook voor belangrijke beslissingen uit het fonds, zoals een hulpverleningsprogramma aan een nieuwe probleemstaat, en de condities waaronder hulp wordt verleend. Voor de VVD is het ESM een belangrijk instrument om de rust terug te krijgen in de eurozone en op die manier aan herstel van economisch vertrouwen te kunnen werken. Bedenk daarbij ook dat het alternatief hoogstwaarschijnlijk grotere financiële gevolgen heeft voor Nederland. Dan lopen we namelijk de kans op wanordelijke faillisementen in euro-lidstaten, zonder een noodfonds om andere landen die - onder de juiste condities van hervormingen en bezuinigingen - op zichzelf gezond zijn maar dreigen meegesleurd te worden in een vrije val op de financiele markten te kunnen redden. Dat is de reden dat wij - mede onder voorwaarde van dat vetorecht - de oprichting van het ESM wel steunen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Mark Harbers

Reply · Report Post