Volgens VARA communicatie medewerker Gert-Jan Hartlief neemt Max van den Burg in het originele artikel in "De Pers" afstand van zijn eigen opmerking dat Ogilvie wegens fraude het land moet worden uitgezet. Max vd Burg koppelt hier de begrippen fraude, bedrog en uitzetting volkomen ten onrechte aan Mauro, ondanks het feit dat hij er later aan toevoegde dat dat "ironisch bedoelt is".

http://www.depers.nl/entertainment/621692/Ogilvie-moet-het-land-uit.html

De VARA is volgens hem verder niet verantwoordelijk voor de uitspraak van Max omdat deze niet voor hen werkt maar via het ingehuurd bedrijf CCCP te Amsterdam.

Hartlief;"wij zenden dit niet uit in programma, het is op persoonlijke titel gezegd in interview aan De Pers waarin hij reclame maakt voor Ramdam".

Op herhaalde vraag van Maurosvrienden of de VARA duidelijk publiek afstand wil nemen van de kwetsende opmerking voor Mauro en zijn familie ( en alle andere vliegtuigkinderen) bleef Hartlief van mening dat hij hier de noodzaak niet van inzag.

Mauro's Vrienden blijven desalniettemin van mening dat een publiek excuus , zowel van de Vara als van Max vd Burg, op zijn plaats is.

Reply · Report Post