DN:s policy för användning av sociala medier följer här, för den som vill jämföra med TT:s. via @bjornhedensjo


DN.se uppmuntrar till användning av sociala medier
DN.se uppmuntrar anställda att vara aktiva på sociala medier som bloggar, Facebook och Twitter. Det är en allt större del av många människors liv. För oss är det en möjlighet att nyhetsbevaka, möta fler, få veta mer, få fler perspektiv, marknadsföra egna artiklar och att upprätthålla en dialog med vår omvärld.
Tänk dock på att det du publicerar på nätet kommer att vara tillgängligt under lång tid framöver. Värna om din integritet och tänk efter innan du gör dig hörd.

2 Skilj på det du publicerar som privatperson och det du publicerar i tjänsten
Kom ihåg att det kan uppfattas som att du representerar företaget även om din medverkan i sociala medier är rent privat. Om du postar något jobbrelaterat på en webbplats som inte tillhör DN använd en disclaimer, till exempel denna: ”Detta är mina egna åsikter och inte nödvändigtvis min arbetsgivares.” Sprid gärna nyheter och tips till ditt nätverk, men tänk på att inte sprida sekretessbelagt material.

3 Utgivaransvar
Juridiskt ansvarar du själv för innehållet i dina egna sociala medier om inte arbetet organiserats på så sätt att den ansvarige utgivaren ska hållas ansvarig. En avdelnings gemensamma konto kan vara ett exempel på när utgivaren får anses stå bakom kommunikationen. Liksom om meddelanden i sociala medier som Twitter till exempel lagras i våra egna databaser. Sker rapportering på uppdrag av tidningen och dessutom exponeras löpande på sajten kan utgivaren anses stå bakom publiceringen. Jämför med om du intervjuas i radio eller själv har producerat något redaktionellt eller kommersiellt i din tidning.

4 Logotyper och bildhantering
Som privatperson ska du inte använda din tidnings logotyp, bilder eller annat material som tillhör DN/DN.se, om du inte fått godkänt från en ansvarig först.

5 Källskydd och känsliga uppgifter
Öppenhet är i de flesta fall något gott. Lämna dock inte ut personlig eller annan känslig information om källor, dina kollegor eller information om företaget och arbetsuppgifter.
Din arbetsplats är ingen offentlig plats. Våra medarbetare ska känna en trygghet på arbetsplatsen och inte behöva riskera att det man gör eller säger här publiceras på sociala medier utanför DN:s regi.
Var särskilt uppmärksam på källskyddet i kontakt med källor och tipsare via sociala medier. Det får aldrig råda någon tveksamhet om att vi värnar källskyddet till det yttersta.
Respektera att andra kan ha en annorlunda syn på vad som är privat eller för personligt att skriva om än du har. Detsamma gäller för bilder och uppgifter om t ex var personen bor.

6 Kritik och beröm
Oavsett kanal brukar vi undvika att recensera oss själva i negativa termer. Ge gärna uppskattning publikt, kritik direkt till den det berör.
Länka gärna! Hittar du intressant innehåll, tipsa andra. Genom att vara generös med cred, beröm och konstruktiv feedback bidrar du till att skapa goda relationer.


Reply · Report Post