VOTE CHO GAMES CONTEST VÒNG 2

Vòng 2 với nội dung chúc mừng sinh nhật Kim HeeChul, và kỉ niệm 1 năm thành lập miinahee.com cũng đã kết thúc.
Và ngoài 2 giám khảo của vòng này là @Hye_Nim và @onlylovesj91 , giám khảo thứ 3 chính là tất cả các bạn sử dụng twitter.

♥ Cách thức vote:

Mỗi nhóm có tất cả 4 hình, mọi người xem hình và ý tưởng của tất cả các nhóm rồi mention về cho @Handi2307 tên nhóm mà m muốn vote

vd: bạn muốn vote cho #team01, #team02 thì gửi "@Handi2307 #team01, #team02"

♥ Lưu ý:

Không giới hạn số lượng người tham gia vote
Không giới hạn số lượng team mà 1 người được vote
1 người chỉ được vote 1 lần cho mỗi team

♥ Thời gian vote: từ 19:30 ngày 1/7 - 24:00 ngày 1/7

♥ Hình của mỗi nhóm

#Team01 - AB bias

http://twitpic.com/5jfi6o
http://twitpic.com/5jfiog
http://twitpic.com/5jfjbk
http://twitpic.com/5jfjpz

#Team02 - BLOSSOM

http://twitpic.com/5jf9iw
http://twitpic.com/5jfa76
http://twitpic.com/5jfap4
http://twitpic.com/5jfbi7

#Team03 - Heederella

http://twitpic.com/5jg366
http://twitpic.com/5jg3hy
http://twitpic.com/5jg4gc
http://twitpic.com/5jg50g

#Team04 - Heestasy

http://twitpic.com/5jfw1j
http://twitpic.com/5jfwt5
http://twitpic.com/5jfy6c
http://twitpic.com/5jfz70

#Team06 - Super Girl

http://twitpic.com/5jfos2
http://twitpic.com/5jfp9t
http://twitpic.com/5jfq4b
http://twitpic.com/5jfqiy

#Team07 - 8388

http://twitpic.com/5jfm5k
http://twitpic.com/5jfmm8
http://twitpic.com/5jfmt9

#Team09 - SaFris

http://twitpic.com/5jhkjt
http://twitpic.com/5jhl5s
http://twitpic.com/5jhlxr
http://twitpic.com/5jhnoy

#Team10 - Wujudae Star ~

http://twitpic.com/5jffh8
http://twitpic.com/5jffug
http://twitpic.com/5jfgvg
http://twitpic.com/5jfh9p

#Team13 - MC Chơn 4D

http://twitpic.com/5jghto
http://twitpic.com/5jgi7y
http://twitpic.com/5jgj59
http://twitpic.com/5jgj9r

NOTE:

Không có #Team05 #Team08 #Team11 và #Team12 các bạn nhé!♥

Các bạn nên xem hết tất cả các hình của các nhóm để giúp bọn m lựa chọn được nhóm tuyệt nhất nhé

Cảm ơn mn♥

Reply · Report Post