Zašto skoro niko neće da pročita propise i procedure, zašto je skoro svima lakše da ih "zamišljaju" i da imaju "čvrst&nepokolebljiv;stav" o toku koji propisi vrlo jasno definišu kad je vlada (ili bilo šta drugo) u pitanju?
Od javnosti u svakom smislu, preko tkz. stručne javnosti, pa sve do medija koji onda, naravno, reflektuju to "opšte stanje NEČITANJA" propisa i procedura.
Izbor vlade definišu : Ustav, Zakon o ministarstvima i Zakon o vladi. Način izbora članova vlade, kao i sve procedure definiše Poslovnik Narodne skupštine. I - svi ti propisi su na internetu, potpuno dostupni za čitanje ili "download".
Budžet mora biti u saglasnosti sa Zakonom o ministarstvima. Zakon o vladi mora biti u saglasnosti sa Zakonom o ministarstvima.
Kako se, na osnovu propisa, menja sastav vlade:
- vlada donosi odluku o Predlogu Izmena zakona o ministarstvima
- na osnovu Poslovnika se zakazuje sednica Narodne skupštine na kojoj se taj predlog razmatra, razmtraju ga nadležni Odbori, podnose se amandmani (Ustavom je propisano KO može podneti amandman)
- predstavnik vlade obrazlaže Predlog izmena zakona o ministarstvima (može predsednik ili predstanvik republičkog sekretarijata za zakonodavstvo)
- završetkom rasprave određuje se Dan za glasanje i zakon stupa na snagu ili po Ustavu ili ranije posebnom odlukom Narodne skupštine
- ukoliko neke odredbe Zakona o vladi nisu u saglasnosti sa donetim Zakonom o izmenama zakona o ministarstvima - po istoj proceduri menja se i Zakon o vladi
- kad je Zakon o izmenama zakona o ministarstvima stupio na snagu, predsdnik vlade predlaže Narodnoj skupštini izbor članova vlade za ministarstva kojima su nadležnosti odlukom skupštine promenjena i ta sednica se zakazuje po Poslovniku
- o predlozima za članove vlade se raspravlja na sednici, zatim odlučuje u Danu za glasanje i zatim izabrani članovi polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom
- vlada je obavezna da Narodnoj skupštini podnese Predlog izmena Zakona o budžetu republike Srbije, na osnovu Izmena zakona o ministarstvima, o čemu se takođe, po Poslovniku zakazuje sednica, raspravlja, podnose amandmani i odlučuje u Danu za glasanje

Reply · Report Post