Η συνεισφορά μου στο #grfear δυο λόγια για το φόβο ενός πεσιμιστή...
Από τα μελλούμενα κακά αξίζει να μας ανησυχούν μόνον εκείνα τα οποία είναι βέβαιο ότι θα συμβούν και που είναι επίσης ορατός ο χρόνος της πραγματοποίησής τους. Αυτά όμως θα είναι ελάχιστα. Γιατί τα κακά είτε είναι απλώς δυνατά ή έστω πιθανά, είετ πάλι είναι μεν βέβαια αλλά είναι εντελώς άδηλος ο χρόνος κατά τον οποίον θα συμβούν. Αν αφήσει κανείς να τον επηρεάζουν και τα δύο αυτά, δε θα μείνει πια ούτε στιγμή ήρεμος.
Για να μη χάσουμε λοιπόν τη γαλήνη στη ζωή μας εξαιτίας δεινών που δεν είναι βέβαια ή που δε μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε θα συμβούν, πρέπει να συνηθίσουμε να θεωρούμε τα πρώτα σαν κάτι που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ και τα δεύτερα σαν κάτι βέβαιο μεν αλλά που δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα.
Σοπενάουερ-Στοχασμοί (Εκδ. Στιγμή, Μτφ Σκουτερόπουλος)

Reply · Report Post