ronman007

ron man · @ronman007

5th Feb 2011 from Twitlonger

@Marie_Ellen @klauwkikker @zaagvis @gavimensch @pieka007 @ut_esculaapje @boveld @ontbijtspek

Ik vind het een goed stuk van Smalhout vanochtend in de Telegraaf. Bosma is een interessante PVV'er, hij kan beter het woord voeren dan die vermeende 'hoofdonderwijzer'. Graag jullie mening.

De Duivelsverzen van Martin Bosma

Vorige week vermeldde ik op deze plaats het nieuwste boek van de socioloog, politicus en journalist Martin Bosma. De boektitel luidt: De schijn-élite van de valsemunters. Het gaat over de links-politieke elite van Nederland, die ons op grond van valse humanitaire overwegingen een multicultimaatschappij wil opdringen. Die schijnelite ondermijnt de Nederlandse staat op een groot aantal gebieden. De overvloed van Bosma’s gedegen documentatie vormt de aanleiding voor deze tweede bespreking.
Het bijzondere van Bosma’s boek is de combinatie van een uiterst grondige feitenkennis enerzijds, met een vlotte en zeer leesbare stijl van schrijven anderzijds. Die combinatie komt men zelden tegen. Wie er in begint te lezen, houdt er niet meer mee op. Het doet enigszins denken aan de publicaties van wijlen Pim Fortuyn. Ook hij zag kans om aan een groot publiek duidelijk te maken wat er mis was aan onze politiek en onze maatschappij. Ook hij gebruikte nooit moeilijke of ruwe taal, maar zijn analyses waren glashelder. Zoals bekend heeft hem dat in 2002 het leven gekost. Vermoedelijk tot grote opluchting van wat Bosma thans ’de schijn-élite van de valsemunters’ noemt.
Maar net als Fortuyn loopt Bosma thans hetzelfde gevaar. Zijn boek richt zich in het bijzonder op de gevaren van de door onze staat bevorderde massale immigratie van vooral islamitische allochtonen. Die immigratie veroorzaakt een enorme overbevolking en grote maatschappelijke spanningen, die ook in Engeland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland spelen. De grootste problemen zijn niet de aanzienlijke aantallen met consequenties voor huisvesting, zorg en milieu, maar vooral het feit dat vele moslimimmigranten zich niet of onvoldoende aanpassen.
Hand
Dezer dagen kwam de Amsterdamse Hogeschool in het nieuws met een moslimdocent die weigert vrouwen een hand te geven. Hij wordt daarin gesteund door het management van de school, dat daarmee geheel voldoet aan Bosma’s definitie van de ’schijn-élite’. Nu is dit nog maar een kleinigheid, maar wel tekenend voor de islamisering van velen die in het onderwijs werkzaam zijn. Toen op 13 januari 2004 de conrector Hans van Wieren van het Terra College in Den Haag op school werd vermoord door Murat Demir, een Turkse leerling, waren er velen, zelfs autochtone Nederlanders, die daar wel enig begrip voor konden opbrengen. Immers Murat, die een slechte leerling was en zich vaak misdroeg, was regelmatig door de conrector aangesproken op zijn wangedrag. En dat betekende, in de ogen van Murat, dat hij onvoldoende door de conrector werd ’gerespecteerd’. Eigenlijk moesten we medelijden met hem hebben, vonden velen, want Murats vader zat óók al in de gevangenis.
Volgens Martin Bosma is er thans sprake van een soort multicultireligie waarop men geen kritiek mag hebben. Dit multicultikerkgenootschap heeft ook een eigen geloofsbelijdenis. Enkele van die geloofsstellingen luiden als volgt:
1. Multiculti is superieur aan monoculturele samenlevingen.
2. Massa-immigratie is onontkoombaar vanwege de globalisering.
3. Massa-immigratie is het gevolg van gastarbeid.
4. Massa-immigratie is goed voor de economie. We hebben allochtonen nodig.
5. We hebben wat goed te maken vanwege ons koloniale verleden, de kruistochten en de slavenhandel.
6. Islamitische immigranten zullen, net als de uit Frankrijk gevluchte hugenoten in de 16e en 17e eeuw, op den duur geheel assimileren.
7. De islam zal zich, net als vele andere godsdiensten, geleidelijk aan losmaken van een onverdraaglijke orthodoxie.
8. Christenen hebben in het verleden ook onfatsoenlijke dingen gedaan.
9. Hoewel in de meeste immigratielanden plusminus zeventig procent van de gevangenispopulatie uit islamitische allochtonen bestaat, worden volgens de ’valsemunters’ de meeste problemen veroorzaakt door Marokkaanse ’boefjes’ of ’ondeugende straatjongens’.
10. Wie zich verzet tegen de toegenomen islamisering, is per definitie extreemrechts en deugt dus niet.
Van deze stellingen klopt er niet één. Maar van de multiculti-elite mogen wij er niet aan twijfelen. Het is een dogma zoals de altijd durende maagdelijkheid van Maria bij christelijk-orthodoxe kerkgenootschappen. Ook het wijdverbreide idee dat een betere scholing van allochtonen zal bijdragen tot een geslaagde assimilatie, blijkt niet juist te zijn. De eerste en tweede generatie van beter opgeleide Marokkanen zijn nog steeds intolerant ten opzichte van de autochtone Nederlanders. De slechte inburgering komt ook voort uit het feit dat islamitische allochtonen nauwelijks trouwen met autochtone Nederlandse partners. Slechts tien procent van de Marokkanen en Turken is met een echte Nederlandse partner gehuwd.
Absurd
Hoe absurd het argument is dat massale immigratie nodig zou zijn om onze economie draaiend te houden, wordt bewezen door berekening van de nettokosten van die immigratie. Elsevier kwam vorig jaar op een voorzichtige schatting van ruim 216 miljard euro tot nu toe. En het instituut Nijfer becijferde de kosten op 7,2 miljard euro per jaar (7.200.000.000 !). Zonder deze enorme uitgaven zouden rigoureuze bezuinigingen die thans vooral de zorg, de ouderen, het onderwijs, onze defensie, kunst en de zwakkeren in ons land pijnlijk treffen, wellicht niet nodig zijn geweest.
Martin Bosma is een buitengewoon moedig man. Na dit boek moet hij uitkijken dat hij niet hetzelfde lot ondergaat als dat van Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Of dat er een levenslang doodsfatwa over hem wordt uitgesproken.
Dat gebeurde in 1989 bij de schrijver Salman Rushdie na publicatie van diens boek ’De Duivelsverzen’ . Martin Bosma’s boek bevat de duivelsverzen tegen de Nederlandse schijn-élite van de valsemunters.
Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal.
Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Reply · Report Post