Huilebalken.

Een groot deel van het hedendaagse jonge elitaire linkse kerkvolk heeft geen enkel idee waartoe hun politieke idealen in het verleden hebben geleid en de wijze waarop afschuwelijk misdaden met de linkse ‘mantel der liefde’ werden bedekt.

Aan de ene kant claimden de grondleggers van hun internationale netwerk liefdevol thema’s als mensenrechten of persvrijheid terwijl ze deze tegelijkertijd aan de andere kant op afschuwelijke wijze schonden.

Zo werden in de voormalige Oostbloklanden en het China van Mao honderden miljoenen onschuldige en andersdenkenden burgers afgeslacht terwijl de westerse elite van het linkse kerkvolk de andere kant op keek. Zij dekten deze misdaden zelfs toe.
Veelal door critici of andersdenkenden in het westen monddood te maken door hen constant te vergelijken met het misdadige gedachtegoed van de Nazi’s tijdens de 2e wereldoorlog. Kreten als extreemrechts, fascist, racist, kapitalist of koloniaal deden uitstekend hun werk want niemand wilde daarmee in verband worden gebracht.

Om hun heilsmaatschappij sneller te verwezenlijken wisten diezelfde linkse kerkgangers zich als houtwormen in te vreten in alle belangrijke pijlers van onze westerse maatschappij: In de politiek, de kerken, de vakbeweging, de media en allerhande invloedrijke maatschappelijke organisaties. Een proces dat vooral vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw in gang werd gezet.

Vanuit deze posities wist men hun activiteiten op succesvolle wijze te financieren met een steeds maar groeiende miljardenstroom gemeenschapsgeld. Geld dat ondermeer werd – en nog steeds wordt - gebruikt voor revoluties in de wereld, om gelukzoekers uit allerhande arme landen naar het westen ‘te helpen’ of voor eigen (financiële) glorie. De ministeries in Den Haag, provincies en gemeenten waren – en zijn er nog steeds goed voor.

Intussen ‘huilt’ een jongere linkse generatie met de ‘wolven’ mee en hebben zij meestal een goed betaalde baan binnen de linkse kerk wereld. Veelal heeft men geen enkele wetenschap over het misdadige en corrupte erfgoed van hun voorgangers of … het kan ze geen bal schelen.

De onwetendheid over het misdadige linkse verleden is hen meestal niet aan te rekenen omdat de oude linkse elite dit op zeer professionele wijze uit de media, uit het onderwijs en uit de boeken heeft weten te houden.

Maar daar begint verandering in te komen. Druppelsgewijs komen harde feiten boven tafel die alsnog de modus operandi, misdaden, corruptie, eigen belang en vernietigende gevolgen van het linkse gedachtegoed blootleggen.

Vanzelfsprekend is dat niet welkom, hun heilstaat, hun verworvenheden worden aangetast. Hoe meer er boven tafel komt hoe harder ze ‘huilen’ en weigeren om waarheden onder ogen te zien.

“La luta continua”, maar nu vanaf de niet linkse kant

Reply · Report Post